Pripomienkovanie doplňujúcej metodiky na zmapovanie backhaulových sietí bolo ukončené


Dátum: 19.08.2016

Obrázok k aktualite Pripomienkovanie doplňujúcej metodiky na zmapovanie backhaulových sietí bolo ukončené

Dňa 1.8.2016  sa uskutočnila verejná konzultácia k bielym miestam Slovenska, na ktorej bola predstavená doplňujúca metodika pre zmapovanie backhaulovej infraštruktúry pre prístupové siete NGA. Túto metodiku vytvorila sekcia informatizácie spoločnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci s NASES, Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb a s Výskumným ústavom spojov, n.o..

Doplňujúca metodika na zmapovanie backhaulových sietí bola po ukončení verejnej konzultácii predmetom pripomienkovania zo strany jednotlivých operátorov. Svoje pripomienky mali operátori možnosť zasielať v termíne do 16.8.2016.

Od 17.8.2016 prebieha vyhodnocovanie pripomienok a po tomto procese budú jednotliví operátori oboznámení o výsledkoch vyhodnotenia pripomienok.

Zdroj: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu


Skočiť na hlavné menu