Prievidzská radnica vybuduje v materskej škole Mišúta mestské detské jasle


Dátum: 27.02.2020

Obrázok k aktualite Prievidzská radnica vybuduje v materskej škole Mišúta mestské detské jasle
Samospráva Prievidze plánuje vybudovať mestské jasle. Rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov chce dosiahnuť rekonštrukciou pavilónu Materskej školy (MŠ) na Ulici A. Mišúta. Na realizáciu svojho zámeru získala financie z Integrovaného regionálneho operačného programu.

"Hlavným cieľom projektu je vytvoriť podmienky na súlad rodinného a pracovného života obyvateľov mesta a lepšie začlenenie žien s deťmi do troch rokov na trh práce. Vybudovaním zariadenia sa tak bude komplexne riešiť starostlivosť o deti v predškolskom veku na území mesta," informoval ďalej vo štvrtok hovorca mesta Michal Ďureje.

Zariadenie bude mať podľa neho kapacitu 20 detí, projektom samospráva sleduje i zníženie energetickej náročnosti objektu, kde budú jasle sídliť. "V rámci projektu zabezpečíme úpravy objektu MŠ, nutnosťou bude i prístavba kočikárne. Súčasťou projektu budú aj stavebné úpravy a rekonštrukcia priestorov sauny s ochladzovacím bazénom a ich príslušenstva, ktoré si mesto uhradí z vlastných zdrojov. Počítame i s úpravou detského ihriska s umiestnením herných prvkov a dotvorením priestoru novou výsadbou," priblížil.

Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 494.609,89 eura, nenávratný finančný príspevok 469.879,40 eura.


Zdroj : TASR

Skočiť na hlavné menu