Prievidza získala od roku 2016 z eurofondov takmer 6,8 milióna eur


Dátum: 29.07.2020

Obrázok k aktualite Prievidza získala od roku 2016 z eurofondov takmer  6,8 milióna  eur
Nesto Prievidza získalo za posledné tri roky na svoje zámery z dotácií a fondov Európskej únie takmer sedem miliónov eur. Financie využilo na rekonštrukciu materskej školy, výstavbu detských jaslí či vybudovanie cyklotrasy. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje.

"Sme radi, že sa nám darí realizovať významné investičné akcie, ktoré by sme z rozpočtu mesta bez eurofondov pravdepodobne nedokázali financovať. Takto dokážeme kompletne zrekonštruovať Materskú školu na Ulici M. Mišíka, vybudovať parkovisko v predstaničnom priestore, zrekonštruovať stanicu v časti mestskej hromadnej dopravy, budovať detské jasle či cyklotrasu," skonštatovala primátorka Katarína Macháčková. Všetky práce sú podľa nej realizované práve v týchto dňoch.

Realizácii spomínaných investícií predchádzala projektová príprava pri podávaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky (NFP). Medzi rokmi 2016 až 2019 získalo mesto na NFP viac ako 6,8 milióna eur, ktoré postupne investuje do rôznych oblastí. "Dotácie z ministerstva školstva sme investovali do opráv telocviční a iných priestorov na základných školách. Jeden z najväčších nenávratných finančných príspevkov sme dostali z Ministerstva životného prostredia SR na realizáciu projektu zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu vo výške viac ako 2,3 milióna eur," dodal hovorca mesta.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu