Prievidza chce zabezpečiť revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Nové Mesto


Dátum: 26.01.2018

Obrázok k aktualite Prievidza chce zabezpečiť revitalizáciu vnútrobloku na sídlisku Nové Mesto
Vnútroblok medzi ulicami Ľ. Ondrejova a I. Krasku na sídlisku Nové Mesto v Prievidzi by mal zmeniť svoj výzor. Jeho revitalizáciu za takmer 500.000 eur plánuje samospráva mesta zabezpečiť z fondov Európskej únie. Informoval TASR hovorca mesta Michal Ďureje.

      Radnica má záujem zrealizovať komplexnú regeneráciu vnútroblokového priestoru s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. Projekt počíta s obnovou zeleného priestranstva, pričom sa v rámci neho odstránia ohrozené dreviny a zeleň, zasadia sa nové a upravia existujúce. Zámer radnice obsahuje i rekonštrukciu, úpravy a čiastočné dobudovanie spevnených plôch v menšom rozsahu, osadenie mobiliáru, lavičiek a prvkov športového a rekreačného charakteru.

      Žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) na financovanie zámeru z Integrovaného regionálneho operačného programu schválilo mestu Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v týchto dňoch. Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú 498.477,84 eura, NFP je vo výške 473.553,95 eura. Na financovaní by sa mala radnica podieľať sumou 24.923,89 eura.

      V tejto súvislosti prievidzskí mestskí poslanci ešte vlani odsúhlasili i nájomnú zmluvu s vlastníkom pozemku, ktorým je Rímskokatolícka cirkev, farnosť Prievidza-Zapotôčky. Mesto jej bude platiť nájom vo výške jedného eura za rok.

Zdroj: TASR
 
Skočiť na hlavné menu