Príďte na konferenciu Inovujme regióny - objavte potenciál krajov


Dátum: 21.02.2024

Obrázok k aktualite Príďte na konferenciu Inovujme regióny - objavte potenciál krajov
Združenie samosprávne kraje Slovenska (SK8) v spolupráci s Výskumnou a inovačnou autoritou Úradu podpredsedu vlády SR (VAIA) organizuje 1. ročník konferencie „INOVUJME REGÓNY – objavte potenciál krajov“, ktorá sa uskutoční dňa 21. februára 2024 v priestoroch Elektrárne Piešťany.

Inovácie predstavujú neodmysliteľnú súčasť územnej samosprávy. Ak chcú samosprávy držať krok so súčasným rýchlo rozvíjajúcim sa globálnym svetom, je nevyhnutné aby tieto zvyšujúce nároky reflektovali aj na svojom území. Hospodársky rast, vyššia produktivita, konkurencieschopnosť sú atribúty, ktorými sa Slovenská republika a jej regióny môžu transformovať na ambicióznu a inovatívnu krajinu. Pozývame Vás na konferenciu, v rámci ktorej vás čaká bohatý celodenný program, počas ktorého objavíte inovačný potenciál samosprávnych krajov. Diskutovať a prezentovať budú experti od lokálnej, regionálnej až po štátnu úroveň počas celého dňa v piatich blokoch:

10:00 - 10:50 / Dôležitosť inovácií v regiónoch (diskusia)
11:00 - 12:00 / Ako kraje podporujú inovácie 1 (štyri prezentácie)
13:00 - 13:30 / Lokálne inovácie za hranicami (prezentácia JIC)
13:45 - 14:30 / Život startupov na regionálnej úrovni (diskusia)
14:45 - 15:45 / Ako kraje podporujú inovácie 2 (štyri prezentácie)

ližšie informácie s podrobným programom konferencie a registračným formulárom nájdete na webovej stránke združenia Samosprávne kraje Slovenska - https://bit.ly/SK8-inovujme-regiony.
Skočiť na hlavné menu