Pri verejných obstarávaniach by mali byť aj informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a plánu obnovy


Dátum: 11.07.2022

Obrázok k aktualite Pri verejných obstarávaniach by mali byť aj informácie o financovaní zo zdrojov EÚ a plánu obnovy
Verejní obstarávatelia, obstarávatelia a osoby, ktoré nimi nie sú podľa zákona o verejnom obstarávaní, by mali uvádzať informácie o financovaní zákaziek z fondov Európskej únie (EÚ), z prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo z iných programov EÚ. Podľa usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) by tak mali robiť v oznámeniach o vyhlásení verejného obstarávania a súťaže návrhov, o koncesii, ako aj vo výzvach na súťaž a na predkladanie ponúk. Úrad o tom informoval na svojom portáli.

Dôvodom je riadne zabezpečenie čo najefektívnejšieho výkonu činností spojených s kontrolou dodržiavania pravidiel verejného obstarávania a pri riešení identifikovaných porušení zákona o verejnom obstarávaní v súvislosti s poskytovaním a používaním prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. ÚVO od júla ako jediný orgán kontroluje zákazky financované z európskych zdrojov a po novom dohliadne aj na obstarávania v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Jednoduchší systém kontroly eurofondových zákaziek má zrýchliť kontroly, sprehľadniť celý systém a tým aj zvýšiť mieru čerpania eurofondov.

Ak sa verejné obstarávanie týka reforiem a investícií uvedených v pláne obnovy a odolnosti, ÚVO žiada verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby podľa zákona o verejnom obstarávaní, aby v oznámeniach a výzvach uvádzali aj informácie o uzavretí zmluvy o poskytnutí prostriedkov mechanizmu, vrátane jej identifikácie, dátumu uzavretia a nadobudnutia činnosti. Tiež by mali uviesť informácie o podaní žiadosti o poskytnutie prostriedkov z mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti alebo predložení projektového zámeru s dátumom podania žiadosti a štádiom jej vybavenia.

Požadované údaje je podľa ÚVO vhodné uvádzať v spomínaných oznámeniach pri informáciach o fondoch Európskej únie alebo v doplňujúcich informáciach. Vo výzvach na predkladanie ponúk alebo na súťaž možno tieto informácie uvádzať v časti o financovaní zákazky alebo v ďalších informáciach. ÚVO žiada verejných obstarávateľov, obstarávateľov a osoby, ktoré nie sú verejným obstarávateľom ani obstarávateľom, aby postupovali podľa tohto usmernenia.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu