Pri pláne obnovy majú byť mestá vládam partnermi, odkazujú primátori metropol V4


Dátum: 15.02.2021

Obrázok k aktualite Pri pláne obnovy majú byť mestá vládam partnermi, odkazujú primátori metropol V4
Pri navrhovaní národného plánu obnovy by mali byť hlavné mestá a samosprávy dôležitými partnermi pre národné vlády. Primátori Paktu slobodných miest, ktorý založili štyri metropoly Vyšehradskej skupiny (V4), sú však znepokojení neochotou mnohých národných vlád nadviazať zmysluplný dialóg s mestskými orgánmi. Mnohé samosprávy uvádzajú, že prebiehajúce konzultácie sú iba symbolické.

"Vyzývame vlády členských štátov EÚ, aby dodržiavali nariadenie o Mechanizme na podporu obnovy a odolnosti (RRF), a tiež Európsku komisiu, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení tohto nariadenia národnými vládami," uvádza sa v spoločnom stanovisku primátorov Paktu slobodných miest. Deklarujú, že mestá a samosprávy sú pripravené pomôcť európskym inštitúciám a národným vládam v boji za spravodlivé a udržateľné zotavenie po pandémii nového koronavírusu.  

Pripomínajú, že nariadenie EÚ o RRF zaväzuje národné vlády, aby o návrhoch a implementácii svojich národných plánov obnovy aktívne komunikovali s miestnymi a regionálnymi orgánmi. Za znepokojujúci preto považujú fakt, že požiadavky niektorých ignorovaných miestnych orgánov boli osobitnou pracovnou skupinou EK zamietnuté a presmerované na národné vlády. Takéto konanie je pritom v rozpore so stanovenými cieľmi RRF.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo podotkol, že pandémia a každodenné výzvy s ňou spojené ukazujú, aké dôležité sú mestá a ich infraštruktúra pre boj s dosahom pandémie na zdravie, sociálne vzťahy či ekonomiku. "Mesto Bratislava sa osvedčilo v mnohých aspektoch zvládania pandemickej krízy a je pripravené prispieť k oživeniu našej spoločnosti a jej odolnosti," skonštatoval. Silné zapojenie miest do navrhovania a implementácie plánov obnovy založené na spravodlivých a transparentných konzultačných procesoch považuje za najlepší spôsob efektívneho využitia finančných prostriedkov.

Pripravenosť deklaruje aj primátor Prahy Zdeněk Hřib. "Som presvedčený, že Praha musí byť dôležitým partnerom národnej vlády pri navrhovaní národného plánu obnovy," povedal Hřib. Česká metropola má podľa neho jasnú víziu, ako navrhnúť a implementovať plán obnovy, má aj zoznam pripravených projektov z oblastí, ktoré majú pre EÚ vysokú prioritu.

"Vylúčenie Budapešti z plánu obnovy nie je v záujme EÚ ani Maďarska," skonštatoval primátor Budapešti Gergely Karácsony. Maďarskej vláde pripomenul, že finančné prostriedky EÚ prúdiace do Maďarska nie sú určené na podporu hospodárskych záujmov niekoľkých vyvolených, ale na ochranu pracovných miest a podporu tých, ktorí to najviac potrebujú. Za krátkozrakú politiku považuje starosta Varšavy Rafal Trzaskowski snahu poľskej vlády vylúčiť poľskú metropolu z fondu obnovy. "Potrebujeme spravodlivý a transparentný konzultačný proces vedúci k spravodlivému rozdeleniu fondu NextGeneration, ktorý nebude diskriminovať občanov na základe miesta ich bydliska," odkázal.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu