Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny orol


Dátum: 27.03.2020

Obrázok k aktualite Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny orol

Názov projektu
Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny orol
Kód projektu 064PO070006
Prijímateľ Názov Marcel Polomčák, Čierny orol
Sídlo Ľubica, Gen. Svobodu 80
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Ľubica      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
26.09.2016 24.02.2020
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 335229,80
Z toho NFP 184376,39
Vlastné zdroje  
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Prestavba priestorov nevyužívaného objektu na penzión Čierny orol.


orol1orol2

orol
Skočiť na hlavné menu