Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje z eurofondov päť frekventovaných úsekov ciest


Dátum: 28.06.2019

Obrázok k aktualite Prešovský samosprávny kraj zmodernizuje z eurofondov päť frekventovaných úsekov ciest
Takmer 17 miliónov eur investuje Prešovský samosprávny kraj (PSK) do modernizácie piatich frekventovaných úsekov ciest v kraji s celkovou dĺžkou vyše 40 kilometrov. Kraj na tento účel získal prostriedky z projektu Modernizácie cestnej infraštruktúry v PSK v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Ako agentúru SITA informoval riaditeľ Správy a údržby ciest (SÚC) PSK Marcel Horváth, rekonštruovať sa budú úseky ciest Poprad - Starý Smokovec, Kapušany - Demjata, Jánovce - Kľušov, Prešov - Klenov a Malá Poľana - Medzilaborce.
Hodnota projektu bola vyše 20 miliónov eur. Po verejnom obstarávaní výsledná cena klesla na 16,8 milióna eur. Modernizáciou prejde takmer 40,5 kilometra ciest vrátane dvanástich mostov a vyše dvadsiatich priepustov a odvodňovacích priekop.

„Pri modernizácii vozoviek dôjde hlavne k výmene konštrukčných vrstiev a ich zosilneniu. Pri mostoch ide v niektorých prípadoch aj o rekonštrukciu spodných stavieb, v iných len ku konštrukcii ríms, hydroizolácii a stuženia nosných konštrukcií mostov. Samozrejmá je výmena zábradlí, bezpečnostných záchytných zariadení, odvodňovacích rigolov a podobne,“ uviedol Horváth.

Vďaka projektu zrekonštruujú osem percent všetkých ciest 2. triedy v kraji, ktorých je spolu 522 kilometrov. Ide o úseky, ktoré sú v nevyhovujúcom stave, navyše sú to frekventované cesty s dostupnosťou na diaľničnú sieť. „Do tohto projektu boli vybraté horšie stavebnotechnické úseky ciest II. triedy, ktoré svojím dopravným významom, niekedy aj šírkovými parametrami, môžu konkurovať aj cestám I. triedy. Predpokladáme, že zrealizovaním stavebných prác umožníme obyvateľstvu ľahší a rýchlejší prístup za prácou, za rekreáciou a výrazne sa eliminujú bezpečnostné riziká na mostoch a na úsekoch daných ciest,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský.

Projekt zdržalo tzv. spoločné verejné obstarávanie. To prebiehalo od roku 2016 spolu s viacerými krajmi a prechádzalo na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiacim orgánom povinnou kontrolou. „Najdôležitejšou informáciou je, že všetky kontrolné procesy sú úspešne ukončené, odsúhlasené Úradom pre verejné obstarávania bez akýchkoľvek zistených nedostatkov a my môžeme realizovať investície, ktoré v kraji potrebujeme. Aktuálne máme podpísané aj zmluvy o dielo s úspešnými uchádzačmi, takže nám nič nebráni vybrať stavebný dozor a spustiť stavebné práce,“ povedal Majerský.

Z procesu verejného obstarávania vzišli ako úspešní zhotovitelia prác spoločnosti Strabag, s.r.o., Colas Slovakia, a.s. a Swietelski-Slovakia, spol. s r.o. Lehota výstavby je pre štyri stavebné akcie v rámci projektu osem mesiacov, na úseku Malá Poľana - Medzilaborce o mesiac viac, keďže je na ňom potrebná oprava až piatich mostov.

Z Integrovaného regionálneho operačného programu sa v tomto roku krajská samospráva uchádza aj o ďalšie peniaze vo výške zhruba 21 miliónov eur a v budúcom roku pripravuje projekty za takmer 18 miliónov eur. Ďalšie investičné projekty najmä v pohraničí chce kraj financovať cez cezhraničné programy Interreg a aktuálne aj ENI.

Zdroj: SITA
Skočiť na hlavné menu