Prešovský kraj realizuje prvé aktivity v projekte Poloniny trail


Dátum: 18.10.2022

Obrázok k aktualite Prešovský kraj realizuje prvé aktivity v projekte Poloniny trail
Projekt Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Poloniny trail naberá reálne kontúry. Kraj začína s výstavbou prvých dvoch úsekov cyklookruhu Poloniny trail – od Stakčína, popri vodnej nádrži Starina až po bývalú obec Ruské. Financie získal z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) a prispeje i vlastnými zdrojmi. Zmluvu so zhotoviteľom podpísali v pondelok (17. 10.). TASR o tom informovala hovorkyňa kraja Daša Jeleňová.

V rámci Poloniny trail kraj začne realizovať výstavbu dvoch cyklotrás v dĺžke 23 kilometrov. Má schválené finančné prostriedky vo výške takmer päť miliónov eur na dobudovanie cykloinfraštruktúry v úseku Starina – bývalá obec Ruské a ďalších vyše 3,5 milióna eur pre úsek Stakčín. Na projekte v celkovej hodnote približne 8,5 milióna eur sa bude PSK podieľať päťpercentným spolufinancovaním.

K rozvoju cestovného ruchu v Sninskom regióne a v lokalite Národného parku (NP) Poloniny prispejú podľa Jeleňovej aj ďalšie aktivity. Jednou z nich je projekt Karpatská mobilita v rámci programu ENI CBC HUSKROUA s rozpočtom 1,15 milióna eur, kde partnermi sú obce Stakčín a Ulič, Lesohospodársky majetok Ulič a na ukrajinskej strane obec Veľké Berezné i Medziregionálne centrum cezhraničnej spolupráce z Perečína. PSK sa zúčastňuje financovaním vo výške viac ako 90.000 eur.

 "Karpatská mobilita je akousi nultou fázou projektu a prináša prvé reálne kroky. Tým je modernizácia účelovej komunikácie Ruské – Berestová poľanka na cyklotrasu s dĺžkou 4,6 kilometra, ktorá spája Poloniny trail a historickú trasu Porta Rusica na slovensko-poľskom pohraničí. Pozdĺž cyklotrasy v Uliči a Stakčíne sa taktiež vystavajú prvky drobnej infraštruktúry a pripravuje sa aj technická štúdia pre chodník Poloniny s napojením na hraničný priechod Ubľa," priblížil vedúci odboru projektového riadenia Úradu PSK Ján Kocák.

S implementáciou Karpatskej mobility začal PSK v júni 2021, pričom aktuálne je v prvej polovici svojej realizácie. Ako súčasť projektu Poloniny trail, ktorý predpokladá výstavbu 87 kilometrov dlhého okruhu v NP Poloniny, má ponúknuť kvalitnú cykloinfraštrukúru pre rozvoj turizmu.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu