Prešovský kraj plánuje rekonštruovať viaceré úseky a mosty v tatranskom regióne


Dátum: 12.07.2021

Obrázok k aktualite Prešovský kraj plánuje rekonštruovať viaceré úseky a mosty v tatranskom regióne

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja plánuje obnovu viacerých úsekov a mostov na ceste druhej triedy 537 v tatranskom regióne. Odhadovaná cena je 12,37 milióna eur, vyplýva to z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Pôjde o úseky v časti Podbanské, Tatranské Matliare a medzi obcami Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica. Spomínaná cesta druhej triedy prechádza extravilánom a intravilánom viacerých obcí v smere od Liptovského Hrádku, kde sa napája na cestu I/18 až po Tatranskú Kotlinu, tam zase nadväzuje na cestu I. triedy I/66. Kraj plánuje na tento zámer využiť zdroje z Európskej únie.

Približne 4,57 milióna eur z uvedenej sumy by malo ísť na projekt eliminácie bezpečnostných rizík na ceste II/537 od Podbanského po Pavúčiu dolinu. Rekonštruovať sa budú aj dva mosty cez rieku Belá a potok Belanka. Ako sa uvádza vo vestníku, cesta slúži k napojeniu priľahlých miest a obcí kraja na cesty I/18 a I/66 a následne na súhrnnú sieť TEN-T. Práce by mali trvať približne sedem mesiacov.

Druhá časť projektu sa týka rekonštrukcie úseku od Tatranských Matliarov po križovatku s cestou I/66. Tam sa počíta s prácami v odhadovanej hodnote približne 2,7 milióna eur. Za rok a pol by tam chcel kraj nechať opraviť predovšetkým päť mostov. Konkrétne pôjde o most v Tatranských Matliaroch, dva mosty za Tatranskou Lomnicou, ďalší cez potok Čierna voda a napokon cez potok Hučava za Tatranskou Lomnicou.

Opravovať by sa mali aj vybrané úseky cesty II/537 medzi obcami Štrbské Pleso a Tatranská Lomnica v dĺžke 2,78 kilometra, a to za takmer 5,2 milióna eur. Ako sa ďalej uvádza v oznámení verejného obstarávania, stav vozovky už nevyhovuje súčasnému dopravnému zaťaženiu a podmienkam kladeným na bezpečnosť cestnej premávky. Kapacitne však stačí, preto ju podľa kraja nie je nutné rozširovať. „Ťažisko stavebných prác spočíva v rekonštrukcii vozovky cesty, cestných priepustov, mostných objektov a múrov,“ informoval kraj.

Plánované práce sú súčasťou veľkého projektu za približne 16,8 milióna eur. Zameraný je na zlepšenie dostupnosti k cestnej infraštruktúre, a to modernizáciou ciest druhej a tretej triedy v Prešovskom kraji. V rámci neho sa počíta aj s modernizáciou cesty tretej triedy 3635 v úseku Malá Domaša – Petrík a mosta na Solivarskej ulici v Prešove.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu