Prešov zrevitalizoval parky na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí


Dátum: 15.11.2023

Obrázok k aktualite Prešov zrevitalizoval parky na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí
Mesto Prešov zrevitalizovalo parky na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí. Pribudli tam nové lavičky, zeleň, osvetlenie, a tiež dažďové záhrady. V stredu sa tu za účasti vedenia mesta, zástupcov zhotoviteľov, stavebného dozoru a projektanta konala kolaudácia stavby. Práce trvali 14 mesiacov a celkové náklady predstavujú sumu viac ako 800.000 eur. "

Dva zanedbané staré parky sme komplet zrevitalizovali a priniesli do nich moderné prvky, či už smart alebo aj opatrenia proti klimatickým zmenám, ako napríklad dažďové záhrady," uviedol primátor mesta Prešov František Oľha a doplnil, že z financií mesta dali tiež vyčistiť sochu Alexandra Duchnoviča. "Dažďové záhrady sú opatrením proti klimatickým zmenám. Majú poskytovať vlahu a vlastne všeobecne prinášať vodu do prostredia, kde tej vlahy je málo, do mestskej infraštruktúry. Tieto jazierka alebo teda dažďové záhrady budú ešte osadené vodnými rastlinami, ktoré budú kvitnúť počas istých období," priblížil Branislav Feriančik zo spoločnosti Sadex Green solutions. Zrevitalizované plochy sa nachádzajú pri frekventovaných cestách a sú ohraničené i parkoviskami, riekou Torysa, jej premostením a rovnako aj zástavbou bytových domov okolitého sídliska. Celková plocha predstavuje viac ako 13.000 štvorcových metrov. V rámci sadových úprav boli vysadené stromy, cibuľoviny, vytvorené boli kvetinové trvalkové záhony. Obnovili sa spevnené plochy a chodníky. Rovnako došlo k presmerovaniu úseku cyklistickej trasy k novému bezpečnému priechodu pre chodcov a doplneniu chodníkov z betónovej dlažby. V parkoch pribudli aj prvky drobnej architektúry, ako lavičky, infotabule, odpadkové koše, stojany na bicykle, či pitná fontánka. V časti Námestia mládeže pribudol aj kamerový systém, za účelom zvýšenia bezpečnosti občanov a majetku mesta.


V zmysle uzatvorenej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (NFP) v rámci Integrovaného operačného programu boli celkové schválené výdavky na realizáciu projektu v sume 808.228,58 eura s DPH. Výška schváleného nenávratného finančného príspevku z eurofondov bola 652.783,16 eura, pričom zahŕňala predovšetkým stavebné práce v hodnote 655.834,94 eura. Oprávneným výdavkom bol okrem iného aj nákup pozemkov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu