Prešov získal viac ako 66-tisíc eur na projektovú dokumentáciu výstavby mosta Pod Hrádkom


Dátum: 09.06.2023

Obrázok k aktualite Prešov získal viac ako 66-tisíc eur na projektovú dokumentáciu výstavby mosta Pod Hrádkom
Mesto Prešov získalo nenávratný finančný príspevok na projektovú dokumentáciu výstavby mosta na ulici Pod Hrádkom. Radnica uspela so svojou žiadosťou v rámci výzvy Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR. Schválený príspevok je vo výške necelých 66 500 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu sú takmer 70-tisíc eur. Dokumentáciu majú vypracovať do konca tohto roka.

Ako informovala hovorkyňa Mestského úradu v Prešove Terézia Rácová, predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia vrátane projektovej dokumentácie asanácie starého mostného objektu pre búracie povolenie. „Po Moste Jána Pavla II. v Prešove ide už o druhý most v havarijnom stave, na ktorý mesto Prešov získalo prostriedky na vypracovanie projektovej dokumentácie z európskych zdrojov. Našou snahou je postupne odstrániť všetky havarijné stavy na mostoch v meste Prešov, čo bude investične náročné. Práve nenávratné finančné prostriedky sú v tomto smere veľkou pomocou,“ uviedol primátor mesta Prešov František Oľha.

Rácová dodala, že vypracovaním projektovej dokumentácie sa vytvoria predpoklady na stavebné úpravy mosta. Na výstavbu nového mostného objektu sa bude mesto uchádzať o získanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie. „Stavebná úprava mosta si vyžaduje demoláciu pôvodného objektu a následnú výstavbu nového mostného objektu s rozšírením o cyklistický chodník a s jeho napojením na sieť cyklistických trás. Predpokladom pre samotnú realizáciu tejto investičnej aktivity mesta je práve vypracovanie príslušnej projektovej dokumentácie, ktorá musí byť na základe zmluvných podmienok vyhotovená do konca tohto roka,“ uviedla hovorkyňa mesta.

Most sa nachádza v mestskej časti Solivar, na ulici Šípková – Pod Hrádkom, a vedie ponad Soľný potok. Ide o 10-metrový jednopoľový, železobetónový, doskový most so šírkou vozovky 7,9 metrov. Vzhľadom na jeho stavebno-technický stav je most zaradený do stupňa VII. – havarijný stav, pre ktorý bol most v novembri 2021 uzavretý. „Momentálne je na moste obmedzená premávka v zmysle vydanej dokumentácie k určeniu dopravného značenia,“ uviedla Rácová

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu