Prešov získal financie na projekt na nový most nad Torysou


Dátum: 14.03.2023

Obrázok k aktualite Prešov získal financie na projekt na nový most nad Torysou
 Mesto Prešov získalo financie na vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie nového mosta nad riekou Torysa na ulici Jána Pavla II. Rezort investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program mu schválil nenávratný finančný príspevok (NFP) vo výške 78.062,94 eura. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Terézia Rácová.

Most je vzhľadom na jeho technický stav a parametre zaradený do stavebno-technického stavu VI, čo predstavuje takmer kritický stupeň. V tomto stupni zaradenia a z dôvodu havarijného stavu si mostný objekt, na ktorom je od mája 2022 jednosmerná premávka, vyžaduje podľa radnice rozsiahlu rekonštrukciu.

Predmetom projektu je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na demoláciu starého mosta a naprojektovanie nového mosta s napojením na cyklistickú infraštruktúru.

"Som rád, že je to jedna z prvých aktivít, pri ktorej mesto Prešov dokázalo úspešne čerpať európske zdroje už aj na projektovú dokumentáciu. Výsledok práce mestského úradu v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom nám otvára priestor aj na čerpanie eurofondov na celú investičnú akciu," uviedol primátor Prešova František Oľha.

Realizácia projektu výstavby nového mosta bude priamo nadväzovať na komunikáciu napojenú na most na ulici Škultétyho, na ktorom bola koncom roka 2022 ukončená rekonštrukcia z dôvodu jeho havarijného stavu. Nový most bude napojený na cyklistickú sieť mesta, keďže súčasťou stavebných prác bude aj vybudovanie cyklochodníka a jeho prepojenie s okolitými úsekmi cyklotrás mesta. Prostredníctvom cyklotrasy okolo rieky Torysa bude spomenutý most prepojený s lávkou pri Prešovskej univerzite, ktorej osadenie uskutočnili rovnako v roku 2022.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu