Prešov získal dotáciu na cyklochodník na sídlisku Sekčov


Dátum: 05.02.2018

Obrázok k aktualite Prešov  získal dotáciu na cyklochodník na sídlisku Sekčov
Prešovská radnica pripravila vlani osem projektov na výstavbu cyklochodníkov, ktoré postupne realizuje. Celková dĺžka novobudovaných úsekov bude mať zhruba 15 kilometrov a stavebné náklady dosiahnu objem približne 2,8 milióna eur. Na niektoré projekty získalo mesto dotácie ešte v minulom roku. Ostatné práve prechádzajú procesom schvaľovania a mesto už má aj pozitívnu odpoveď na ďalšiu zo svojich žiadostí. Informoval o tom tlačový referent Milan Grejták.

"Mesto Prešov získalo ďalšiu dotáciu. Nenávratný príspevok z operačného programu Integrovaný regionálny operačný program tentoraz podporí vybudovanie ďalšieho cyklochodníka na Sekčove. Prešov získal viac ako 105.000 eur na realizáciu projektu Cyklochodník ulica Sekčovská. Pôjde o úsek od ulice Laca Novomeského po Šalgovík. Vďaka Európskej únii tak v Prešove pribudne takmer 850 metrov obojsmerného chodníka pre cyklistov," povedal Grejták.

V rámci tejto dotácie bude v lokalite na najväčšom prešovskom sídlisku súčasne vybudovaných vyše 272 metrov jednosmernej komunikácie na už existujúcej vozovke. Tá bude určená iba pre nemotorovú dopravu a má veľký význam, nakoľko bude napojená na už existujúci cyklochodník. Vytvorí tým súvislú sieť cyklotrás mestskej funkčnej oblasti.

Cieľom projektu je zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity cyklistickej dopravy prostredníctvom vybudovania samostatnej a bezpečnej cyklistickej komunikácie, realizácie opatrení na upokojovanie dopravy a tiež aktivít zameraných na propagáciu cyklistickej dopravy.

Mesto vlani získalo dotáciu vo výške 1,4 milióna eur na cyklocestu Cykloželeznička Prešov – Zlatá Baňa – I. etapa, ktorá sa už začína realizovať. Spojí Prešov s rekreačnou oblasťou Sigord, povedie po bývalej pionierskej železničke cez obce Dulová Ves a Kokošovce (9 km). Rovnako boli podporené aj projekty cyklochodníkov Mestská hala – Pod Wilec hôrkou a Masarykova (medzi ulicami Kuzmányho a Hurbanistov), kde sa s realizáciou začne v jarných mesiacoch. Okrem toho je v procese hodnotenia aj projekt cyklochodníka na ulici Kúpeľnej až po areál Prešovskej univerzity.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu