PREŠOV: Žiakom ZŠ Československej armády pribudli špecializované učebne za takmer 59-tisíc eur


Dátum: 23.09.2021

Obrázok k aktualite PREŠOV: Žiakom ZŠ Československej armády pribudli špecializované učebne za takmer 59-tisíc eur

Žiaci Základnej školy Československej armády v Prešove sa učia v nových špecializovaných učebniach. Ich prestavba stále viac ako 58 600 eur, pričom mesto Prešov na ich zriadenie získalo z európskych zdrojov viac ako 55 700 eur. Z vlastných zdrojov v rámci päťpercentného spolufinancovania uhradí mesto necelých 3 000 eur. Onedlho pribudne v ďalších piatich prešovských školách ďalších 12 špecializovaných učební.

Ako informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, v nových špecializovaných učebniach sa žiakom uľahčí získavanie praktických zručností v technických a prírodovedných predmetoch. „Počas výučby v nových odborných učebniach budú mať žiaci možnosť pochopiť teóriu v praxi, prejsť od abstraktného myslenia ku konkrétnemu, lepšie pochopiť učebnú látku, pojmy, súvislosti a prepojenia s praxou,“ uviedla.

V rámci projektu zrevitalizovali na ZŠ Československej armády technickú učebňu, zriadili prírodovedné laboratórium chémie a zrealizované boli aj nevyhnutné stavebné úpravy. Súčasťou učebne techniky sú univerzálne meracie prístroje, spájkovačky, digitálna váha, sada laboratórnych prístrojov a zariadení, sada laboratórneho skla a pomôcok, dielenské náradie s príslušenstvom. Nechýbajú ani kovové skrine na odkladanie náradia, špeciálne upravené pracovné stoly pre žiakov na obrábanie kovu a dreva, stoličky a náradie.

V prírodovednom laboratóriu chémie je vyhradené aj laboratórne pracovisko pre učiteľa a pribudla bezpečnostná skriňa na uskladnenie chemických látok. „V rámci nevyhnutných stavebných úprav boli vymenené interiérové dvere, svietidlá, elektrické zásuvky a vypínače, keramické obklady, vodovodné batérie a pribudli aj nové podlahy,“ dodala tlačová referentka. Zhotoviteľom prác bola spoločnosť Movyrob, s.r.o. Prešov.

V najbližších týždňoch odovzdá mesto do užívania špecializované učebne na ďalších piatich prešovských základných školách - ZŠ Bajkalská, ZŠ M. Nešpora, ZŠ Važecká, ZŠ Šmeralova a ZŠ Májové námestie. „Okrem dvoch dokončených učební na ZŠ Čsl. armády tak bude obnovených ďalších 12 špecializovaných učební,“ informovala Šitárová.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu