Prešov za eurofondy zrekonštruoval Materskú školu Čapajevova


Dátum: 11.10.2019

Obrázok k aktualite Prešov za eurofondy zrekonštruoval Materskú školu Čapajevova
Deti z Materskej školy na Čapajevovej ulici v Prešove už majú k dispozícii nové priestory. Mesto ukončilo rekonštrukciu budovy tejto materskej školy za takmer 1,18 milióna eur. Na tento projekt čerpalo financie z dvoch zdrojov – Integrovaného regionálneho operačného programu a Operačného programu Kvalita životného prostredia, odkiaľ získalo vyše 1,12 milióna eur. Zvyšných takmer 59-tisíc eur poskytlo mesto z vlastných zdrojov. Rekonštrukciu realizovala firma IBEG, a.s. Prešov.

Ako agentúru SITA informovala tlačová referentka Mestského úradu v Prešove Lenka Šitárová, prioritou mesta bolo navýšenie kapacity materskej školy, zníženie energetickej náročnosti budovy a vytvorenie moderného prostredia pre skvalitnenie vyučovania pre deti. Rekonštrukcia zahŕňala aj modernizáciu hracích prvkov, úpravu areálu v okolí škôlky či opravu oplotenia. „Veľmi ma teší, že sa nám úspešne darí obnovovať školskú infraštruktúru. Materská škola Čapajevova bola jednou z materských škôl, v ktorej sme evidovali najväčší počet žiadostí o prijatie nových detí, preto som úprimne rada, že sa nám podarilo navýšiť kapacitu tejto škôlky a vďaka rekonštrukcii vytvoriť pre deti aj ich učiteľky pekný, moderný a bezpečný priestor,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

V Materskej škole na Čapajevovej ulici sa rozšírila kapacita o 25 detí. V zrealizovanej nadstavbe pribudla jedna trieda, spálňa, šatňa, umyvárne s WC, sklad hračiek, kuchynka a kancelária. Areál školy tvoria dve budovy s učebňami pre deti, hospodárska budova, kotolňa a ihrisko. V rámci stavebných prác sa zrekonštruovala strecha, všetky budovy sa zateplili a staré okná škôlky nahradili plastové. Nové sú aj parapety, dvere, keramické obklady, dlažby a podlahy. Kompletne sa vymenila elektroinštalácia a osvetlenie a interiér materskej školy je nanovo vymaľovaný. „Škôlka je krajšia a farebnejšia aj navonok. Vzhľadom na to, že ide o objekt pre deti, jednotlivé okná oddeľujú pestré farby na fasáde,“ dodala Šitárová.

Dodala, že stavba zároveň spĺňa podmienku bezbariérovosti. „Na úrovni prvého nadzemného podlažia je sociálne zázemie riešené tak, že je prístupné a použiteľné aj pre dieťa s obmedzenou schopnosťou pohybu,“ uviedla s tým, že v škole je tak bezbariérovo prístupná učebňa, umyváreň a WC, šatňa, jedáleň, spálňa, chodby a taktiež vonkajšie detské ihrisko. Zrekonštruovali aj objekt hospodárskej budovy škôlky. Budova je zateplená a má vymenené okná aj dvere. Komplexnou rekonštrukciou prešla aj kotolňa, kde kompletne vymenili vykurovací systém. Kotolňa je takisto zateplená, má vymenené okná, dvere aj podlahy. Opravili aj komín a strešnú konštrukciu.

V areáli materskej školy vyrástli aj nové detské ihriská s multifunkčnými zostavami, kde nechýba šmykľavka, preliezačky a ďalšie hracie prvky. Ihriská takisto spĺňajú podmienku bezbariérovosti. „Sú tak prístupné a použiteľné aj pre deti s obmedzenou schopnosťou pohybu,“ upozornila Šitárová. V rámci exteriérových úprav upravili spevnené plochy na dvore materskej školy a opravili oplotenie.​


Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu