Prešov pripravuje revitalizáciu vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova - Štefánikova


Dátum: 30.01.2018

Obrázok k aktualite Prešov pripravuje revitalizáciu vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova - Štefánikova
Mesto Prešov pripravuje revitalizáciu vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova – Štefánikova, kde má vzniknúť moderný priestor s prvkami pre deti doplnený zeleňou. Ako informovala vedúca odboru strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove Magdaléna Artimová, radnica spracovala žiadosť o nenávratný finančný príspevok a revitalizáciu chce prefinancovať z dotácie prostredníctvom Integrovaného regionálneho operačného programu. Výška investície sa odhaduje na viac ako 200.000 eur, mesto sa bude podieľať na spolufinancovaní 5 %, čo je zhruba 10.000 eur. Prešovskí poslanci návrh schválili v týchto dňoch. O žiadosti bude rozhodovať Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.

„Ide o projekt, ktorý rieši verejné priestranstvo v rámci vnútroblokov medzi ulicami Hviezdoslavova a Štefánikova. Ide o komplexnú úpravu vnútrobloku, o úpravu spevnených plôch, trávnatých zelených plôch, doplnenie infraštruktúry o hracie prvky, o fitnes prvky a je tam aj altánok pre obyvateľov z okolitých domov. Čiže celé to prostredie by malo byť zrevitalizované a skultivované, vrátane výsadby zelene, ktorá bude v danej lokalite doplnená,“ povedala Artimová.

 Novú zeleň bude tvoriť trávnik na ploche 4550 štvorcových metrov (m2), vybudujú sa tu chodníky o výmere vyše 340 m2 a inštalujú prvky drobnej architektúry ako lavičky a smetné koše. Spevnené plochy budú s bezpečným povrchom z liatej gumy a nové osvetlenie zvýši bezpečnosť pohybu obyvateľov.

Artimová uviedla, že pokiaľ bude projekt schválený, stavebné práce nie sú náročné a realizácia bude trvať iba niekoľko mesiacov. Radi by to stihli ešte v letných mesiacoch.

Mesto už od minulého roka pripravuje revitalizáciu viacerých verejných priestranstiev. Podľa Artimovej sú to dosť zložité procesy, pretože do prípravnej fázy vstupujú rôzne ochranárske spolky. Revitalizácia čaká vnútroblok na Ulici 17. novembra oproti Prešovskej univerzite. Tiež vnútroblok na Ulici Marka Čulena, kde sa plánuje väčší výrub stromov. Verejné priestranstvo na Ulici Vlada Clementisa komplikuje potrebný architektonický prieskum, tu sa počíta s výrubom 11 poškodených stromov. S revitalizáciou verejného priestranstva v lokalite Námestie mládeže – Duchnovičovo námestie pri rieke Torysa sa bude zároveň riešiť bezpečnejšie napojenie cyklistického chodníka. V pláne na tento rok je tiež verejné priestranstvo na Slánskej ulici v časti Nižná Šebastová.
 
Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu