Prešov pripravuje revitalizáciu Námestia mládeže a Duchnovičovho námestia za viac ako 716-tisíc eur


Dátum: 12.06.2021

Obrázok k aktualite  Prešov pripravuje revitalizáciu Námestia mládeže a Duchnovičovho námestia za viac ako 716-tisíc eur
Mesto Prešov pripravuje revitalizáciu verejného priestranstva na Námestí mládeže a Duchnovičovom námestí. Na stavebné práce a revitalizáciu vyhlásilo verejné obstarávanie v predpokladanej hodnote spolu viac ako 597-tisíc eur bez DPH (716-tisíc eur s DPH). Zákazka je teda rozdelená na dve samostatné časti. Stavebné práce sú plánované v predpokladanej hodnote 378-tisíc eur bez DPH (453 eur s DPH) a samotná revitalizácia verejného priestranstva, teda terénne a sadové úpravy, má predpokladanú cenu viac ako 219-tisíc eur bez DPH (263-tisíc eur s DPH). Projekt je financovaný z európskych zdrojov. Lehota na predkladanie ponúk je do utorka 22. júna.

Revitalizácia sa týka parkov mesta Prešov, v ktorých je zeleň v zlom stave. Ide o lokalitu v blízkosti frekventovaného dopravného koridoru cesty I. triedy, ktorá spája cestu I/68 s diaľnicou D1. Stavba je rozdelená na tri plochy oddelené cestou a riekou Torysa. Obnoviť chcú priestranstvo s celkovou plochou 14 420 metrov štvorcových. Plochy majú vzájomné väzby z hľadiska dopravy a funkčného využitia. V každej sú samostatné stavebné objekty, ktoré majú vzájomnú väzbu. Vlastníkom pozemkom je mesto Prešov. Riešené priestranstvá sú verejne prístupné a budú aj naďalej slúžiť obyvateľom a návštevníkom mesta.

Návrh rieši revitalizáciu verejného priestoru úpravou zelene a peších komunikácii, výmenou a doplnením prvkov drobnej architektúry a verejného osvetlenia. Plánujú výsadbu stromov, živého plota, drevín, kvetín aj trvaliek. Preferované sú druhy domáceho pôvodu. Kompozícia parku je zachovaná s doplnením oddychovo-náučného chodníka, oddychovej plochy a úpravou povrchu a trasovania peších a cyklistických koridorov v jednotlivých plochách. Verejné priestory sú doplnené o pitné fontány a smart lavičky.

Začiatok realizácie prác sa predpokladá na september tohto roka, predpokladaný termín dokončenia je september 2023. Stavebné objekty budú do prevádzky uvedené naraz, respektíve podľa jednotlivých etáp výstavby.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu