Prešov pripravuje projekty na úpravy vnútroblokov a verejných priestranstiev


Dátum: 05.02.2018

Obrázok k aktualite Prešov pripravuje projekty na úpravy vnútroblokov a verejných priestranstiev
Mesto Prešov pripravuje viacero projektov úpravy verejných priestranstiev a vnútroblokov, na ktoré chce žiadať o nenávratné finančné príspevky. Prvý podala ešte v minulom roku, teraz sa uchádza o podporu projektu revitalizácie vnútrobloku ulíc Hviezdoslavova – Štefánikova. Schválili ho aj mestskí poslanci.
Radnica v tomto prípade podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) zameranú na zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie. Od Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiada vyše 213-tisíc eur.


Ako agentúru SITA informovala vedúca odboru strategického rozvoja Mestského úradu v Prešove Magdaléna Artimová, vysadia novú zeleň, vysejú trávnik na ploche 4 550 m2, vybudujú chodníky s výmerou vyše 340 m2 a nainštalujú lavičky či smetné koše. Celkový priestor dotvorí detské a fitnes ihrisko, spevnené plochy s bezpečným povrchom z liatej gumy a nové osvetlenie. Pribudnúť má aj altánok. „Ide o komplexnú úpravu vnútrobloku, celé prostredie by malo byť zrevitalizované a skultivované, vrátane výsadby zelene, ktorá bude v danej lokalite doplnená stromami a kríkmi,“ spresnila Artimová. Mesto sa na tejto investícii bude podieľať päťpercentným spolufinancovaním, čo je zhruba 10-tisíc eur. „Projekt by sme radi stihli zrealizovať ešte v letných mesiacoch, ale záležať bude od schvaľovacích procesov,“ dodala.

Revitalizáciu verejných priestranstiev a vnútroblokov sídlisk začalo mesto pripravovať už v minulom roku, keď bola podaná prvá žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt týkajúci sa vnútrobloku na ul. 17. novembra v blízkosti Vysokoškolského areálu. Radnica plánuje podať aj ďalšie projekty, podľa Artimovej však ide o procesne zložité prípravy. „V rámci revitalizácie vstupujú do hry aj rôzni iní aktéri ako ochrancovia prírody, rôzne ochranárske spolky a ďalšie dotknuté inštitúcie, čiže aj z tohto hľadiska trvá príprava dlhšie,“ upozornila.

Najbližšie chce mesto podať žiadosť na revitalizáciu verejného priestranstva v lokalite Námestie mládeže - Duchnovičovo námestie. Tento projekt už prešiel procesom územného rozhodnutia a schválením výrubu. „Pôvodný návrh bol 40 stromov, keďže je tam veľa náletových drevín a poškodených stromov v nevyhovujúcom stave. Výrub však bude minimalizovaný,“ uviedla Artimová. Ako dodala, revitalizácia sa dotkne troch lokalít – časti Námestia mládeže pri Vedeckej knižnici, časti Duchnovičovho námestia a tiež priľahlej lokality cez rieku Torysa. Jej súčasťou bude zmena napojenia cyklistického chodníka, ktorým sa má vyriešiť problematický prechod cez cestu a chýbajúce kontinuálne napojenie cyklochodníka. Aj preto má ísť o združené financovanie z IROP, keď časť zhruba 600-tisícového rozpočtu na úpravu požiadajú z prioritnej oblasti zameranej na nemotorovú dopravu a časť z oblasti revitalizácie verejných priestranstiev.

Pripravuje sa aj projekt revitalizácie verejného priestranstva na ulici Vlada Clementisa. „Ide o projekt, kde sa medializovalo, že sa výrube 109 stromov. V konečnom dôsledku je schválený výrub 11 stromov. Projekt bol teda upravený tak, aby bol výrub minimalizovaný na stromy, ktoré sú poškodené a je potrebné odstrániť ich zo zdravotných dôvodov,“ uviedla Artimová s tým, že schvaľovanie potrebných povolení v tomto prípade oddialilo stanovisko Krajského pamiatkového úradu, ktorý nariadil archeologický prieskum. Rozpracovaný je tiež projekt úpravy verejného priestranstva na Slánskej ulici v Nižnej Šebastovej, ktorý je v procese povoľovacích konaní. V procese prípravy je aj projekt na ulici Marka Čulena. „Je tam však pomerne veľa výrubov, riešia sa tam aj spevnené plochy. Je to časovo náročnejšie,“ uviedla Artimová.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu