PREŠOV: Na cezhraničné projekty v envirooblasti môžu záujemcovia získať celkovo viac ako 12 miliónov eur


Dátum: 23.01.2023

Obrázok k aktualite PREŠOV: Na cezhraničné projekty v envirooblasti môžu záujemcovia získať celkovo viac ako 12 miliónov eur
Inštitúcie a organizácie z Prešovského kraja môžu aktuálne žiadať o európske zdroje z cezhraničného programu Interreg pre projekty spojené s adaptáciou na zmenu klímy a ochranou pred prírodnými katastrofami. Výzva na predkladanie žiadostí o príspevok je otvorená do konca marca tohto roka a suma určená na financovanie projektov predstavuje viac ako 12 miliónov eur.

Žiadosti je potrebné doručiť do 31. marca a ich vyhodnotenie sa predpokladá v júni tohto roka. Maximálne spolufinancovanie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja je 80 percent oprávnených výdavkov, pričom maximálna hodnota spolufinancovania projektu predstavuje 2 milióny eur a minimálna 200-tisíc eur. Obdobie realizácie projektov je stanovené na 24 mesiacov. „V centre pozornosti budú zámery, ktoré prispejú k zmierneniu negatívnych následkov zmeny klímy v cezhraničnom meradle, a tiež k zlepšeniu spolupráce v oblasti cezhraničného krízového riadenia. Priniesť by mali aj nové analýzy, výskumy, zlepšenia, stratégie či akčné plány k danej téme,“ dodala krajská hovorkyňa.

Ako informovala hovorkyňa Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Daša Jeleňová, spôsob, ako získať dotácie, poskytlo záujemcov odborné minulotýždňové školenie Spoločným sekretariátom programu v spolupráci s regionálnym kontaktným bodom na Úrade PSK. Zúčastnilo sa na ňom 75 účastníkov. „Bezplatné školenie sa zameralo na oprávnené aktivity štandardných projektov v oblasti životného prostredia – klímy a biodiverzity. Konkrétne v prípade klímy ide o projektové zámery zacielené na jej zmeny a tiež na prevenciu rizika katastrof a odolnosti, a to s prihliadnutím na ekosystémové prístupy. Cieľom v oblasti biodiverzity je posilnenie ochrany a zachovania prírody i zelenej infraštruktúry aj v mestských oblastiach, a tiež zníženie znečistenia,“ uviedla Jeleňová.

Školenia k aktuálne vyhláseným výzvam programu Interreg pokračujú na poľskej strane. Posledné by sa malo uskutočniť začiatkom februára online formou a týkať sa bude používania aplikácie určenej na predkladanie žiadosti o príspevok.

Zdroj: SITA
 
Skočiť na hlavné menu