PREŠOV: Mesto obstaráva systém preferencie vozidiel MHD na najväčšom sídlisku za takmer 887-tisíc eur


Dátum: 23.11.2021

Obrázok k aktualite PREŠOV: Mesto obstaráva systém preferencie vozidiel MHD na najväčšom sídlisku za takmer 887-tisíc eur

Mesto Prešov pokračuje v zavádzaní moderných technológií do regulácie dopravy. Radnica vyhlásila verejné obstarávanie na naprojektovanie a následnú realizáciu systému dynamického riadenia dopravy, monitorovania križovatiek a realizáciu preferencie mestskej hromadnej dopravy (MHD) prostredníctvom cestnej dopravnej signalizácie (CDS) na sídlisku Sekčov. Celková odhadovaná hodnota zákazky je takmer 739-tisíc eur bez DPH (takmer 887-tisíc eur s DPH). Projekt je financovaný zo zdrojov Európskej únie. Lehota na predkladanie ponúk je do štvrtka 9. decembra. Kritériom na vyhodnotenie ponúk je najnižšie cena. Trvanie zmluvy je 14 mesiacov od jej účinnosti.

Zámerom je navrhnúť systémové zmeny signálnych plánov na jednotlivých križovatkách, ktoré následne umožnia rýchlejší pohyb vozidiel MHD križovatkovým priestorom, kde nie je možné preferenciu MHD riešiť iným spôsobom, napríklad samostatnými pruhmi pre autobusy. Ako sa uvádza v súťažných podkladoch, projekt počíta s komplexným zavedením aktívnej preferencie na križovatkách situovaných na ulici Arm. Gen. Svobodu, ktorá je na hlavnom dopravnom ťahu na najväčšom prešovskom sídlisku Sekčov. Využívaná je mestskou, medzimestskou a medzinárodnou dopravou. V smere od Svidníka je prvou križovatkou Vihorlatská, ktorá je aktuálne vo výstavbe. Projekt počíta ako s poslednou križovatkou Arm. Gen. Svobodu - Zemplínska pri OC Kaufland. Projektom je riešená aj križovatka Rusínska ulica – Hobbypark a Rusínska - Kuzmányho, ktoré sú z hľadiska napojenia na centrum mesta kľúčové.

Väčšina existujúcich križovatiek v meste, ktoré sú riadené cestnou dopravnou signalizáciou (CDS), je vybavená radičmi staršieho typu, ktoré nespĺňajú požiadavky na zavedenie aktívnej preferencie. V súčasnosti z desiatich križovatiek v predmetnej oblasti iba tri vyhovujú takémuto riadeniu dopravy. Zostávajúcich sedem križovatiek je nutné zmodernizovať, čo spočíva minimálne vo výmene jestvujúceho radiča CDS za radič, ktorý musí spĺňať definované technické požiadavky. S výmenou radiča je nutné vymeniť starý typ návestidiel za moderný. „Pre potreby riadenia dopravy aktívnou preferenciou je nevyhnutné mať inštalovaný presný a spoľahlivý spôsob detekcie vozidiel na križovatkách. Preto je nutné na križovatkách vybudovať nový detekčný systém pomocou magnetosenzorov, ktoré v súčasnosti sú inštalované na križovatkách Pod Táborom, Rusínska a HobbyPark,“ uvádza sa v podkladoch.

Mesto v rámci zavádzania preferencie MHD nakúpilo 113 komunikačných modulov a inštalovalo ho do všetkých vozidiel. Do súčasných radičov CDS je nutné doplniť potrebný hardvér a softvér, aby bola zabezpečená obojsmerná komunikácia medzi radičom a palubnou jednotkou vozidla MHD. „Návrh systému sledovania polôh vozidiel MHD musí byť kompatibilný s existujúcim systémom monitorovania vozidiel MHD, ktorý v súčasnosti používa Dopravný podnik mesta Prešov, a.s,“ píše sa ďalej v podkladoch. Súčasťou projektu je aj nákup monitorovacej a prehľadovej dopravnej kamery umiestnenej na križovatke Arm. gen Svobodu – Rusínska a potrebná rekonštrukcia križovatiek.

Mesto Prešov získalo na modernizáciu cestných svetelných signalizácií na desiatich križovatkách nenávratný finančný príspevok z operačného programu Integrovaná infraštruktúra vo výške necelých 924-tisíc eur s päťpercentným spolufinancovaním. Podľa radnice budú inteligentné križovatky vedieť vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Meškanie MHD v čase dopravnej špičky sa vďaka tomu môže podľa mesta skrátiť až o polovicu.

Prešovská radnica zaviedla koncom októbra preferenciu vozidiel MHD na prvých piatich inteligentných križovatkách a jednom priechode pre chodcov, ktoré dokážu vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus. Ide o úsek medzi napojením z diaľnice D1 z Levočskej ulice v smere do Vranova nad Topľou. Celková cena dodanej technológie s inštaláciou bola takmer 215-tisíc eur s DPH.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu