PREŠOV: Materská škola Bratislavská prešla rekonštrukciou za viac ako 1,2 milióna eur


Dátum: 22.09.2021

Obrázok k aktualite PREŠOV: Materská škola Bratislavská prešla rekonštrukciou za viac ako 1,2 milióna eur

Mesto Prešov ukončilo rekonštrukciu materskej školy na Bratislavskej ulici. Jej dlhodobo neriešený stav a trhliny spôsobené zatekaním ohrozovali bezpečné prostredie detí a učiteliek. V rámci dvoch etáp sa zrealizovali práce v celkovej výške viac ako 1,2 milióna eur. Mesto získalo na projekt viac ako 751-tisíc eur z európskych zdrojov, spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu bolo viac ako 88-tisíc eur. Prešovská samospráva sa na rekonštrukcii podieľa vlastnými zdrojmi vo výške viac ako 365-tisíc eur.
skolk1

Stavebné práce v prvej etape realizovala pre mesto Prešov spoločnosť Ibeg, a.s., Prešov. Celkový rozpočet tejto etapy presiahol 884-tísíc eur. Z Európskeho fondu regionálneho rozvoja získalo mesto na túto etapu nenávratný finančný príspevok viac ako 751-tisíc eur. Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu je vo výške viac ako 88-tisíc eur a mesto Prešov sa na financovaní podieľalo sumou nad 44-tisíc eur. Zhotoviteľom prác v druhej etape bola spoločnosť Unistav, s.r.o., Prešov. Celkové náklady na realizáciu tejto etapy rekonštrukcie sú vo výške viac ako 321-tisíc eur a hradené boli z vlastných zdrojov mesta.
skolk2

Areál Materskej školy na Bratislavskej ulici sa skladá zo štyroch objektov, troch budov škôlky a hospodárskeho objektu. Ako informoval hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek, v prvej etape rekonštrukcie znížili energetickú náročnosť budov materskej školy zateplením obvodového plášťa, rekonštrukciou strechy a výmenou okien. Rekonštrukciou prešla aj osvetľovacia sústava, vykurovací systém, inštalované bolo vetranie s rekuperáciou. Na streche dvoch budov komplexu sú umiestnené fotovoltaické panely, ktoré slúžia na výrobu elektrickej energie. Materská škola spĺňa aj podmienku bezbariérovosti a je prístupná aj pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.
 

Druhá etapa rekonštrukčných prác bola zameraná na hydroizoláciu, nakoľko vytekaním vôd z poškodenej kanalizácie a vodovodu došlo k poklesu podláh a vzniku trhlín. V tejto etape pribudli nové priečky, vrátane nových vrstiev podláh. Zhotovené boli aj kanalizačné a dažďové rozvody. „Vytvoriť deťom a žiakom vyhovujúce podmienky pre kvalitné vzdelávanie a rozvíjanie ich talentov je pre mesto Prešov jednou z najväčších priorít. Preto ma veľmi teší, že sa nám úspešne darí postupne obnovovať školskú infraštruktúru a pretvárať školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov na krajšie, bezpečnejšie a energeticky úsporné objekty,“ uviedla primátorka mesta Prešov Andrea Turčanová.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu