Prešov chce získať nenávratný finančný príspevok na tri projekty


Dátum: 04.02.2022

Obrázok k aktualite Prešov chce získať nenávratný finančný príspevok na tri projekty
Mesto Prešov sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) na tri projekty v rámci dvoch výziev. Mestskí poslanci v piatok schválili podanie jednotlivých žiadostí a zároveň prípadné spolufinancovanie samosprávy, ktoré je na úrovni 40, respektíve päť percent z celkových nákladov.

Prednosta Mestského úradu v Prešove Ferdinand Exner v predloženom materiáli poslancom na rokovaní mestského zastupiteľstva priblížil, že prvým projektom sú stavebné úpravy na zimnom štadióne v Prešove v rámci výzvy Fondu na podporu športu. Celkové náklady sú v tomto prípade na úrovni 1,85 milióna eur, pričom výška požadovaného NFP je viac ako 1,1 milióna eur. Súčasťou prác sú prevažne úpravy a zateplenie fasády a tiež odvetrávanie stavebného objektu vrátane absorpčného odvlhčovania ľadovej plochy.

Ďalšie dva projekty budú v prípade schválenej žiadosti financované z fondov Európskej únie v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). V prvom prípade ide o revitalizáciu Záhrady umenia a Kmeťovho stromoradia. Cieľom projektu je vytvoriť živé miesto na oddych, ale i spoločenské a kultúrne dianie. Celkové náklady sú vo výške takmer 3,1 milióna eur, pričom spolufinancovanie mesta je päť percent z rozpočtu.

Druhým projektom z IROP je obnova a revitalizácia parku Lesík delostrelcov v Prešove. V tomto prípade sú náklady na úrovni viac ako milión eur a súčasťou prác je okrem iného aj nové trasovanie chodníkov, doplnenie stromovej výsadby či vytvorenie exteriérovej galérie. Pribudnúť by mal nový mobiliár, verejné osvetlenie a obnoví sa aj zastávka mestskej hromadnej dopravy. Cieľom je zrevitalizovať park pri zachovaní historických hodnôt pamiatkovo-chráneného územia a prinavrátiť mu historicko-umelecké artefakty.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu