Predsedníctvo Rady partnerstva NSK nesúhlasí s výškou zdrojov z eurofondov


Dátum: 20.10.2021

Obrázok k aktualite Predsedníctvo Rady partnerstva NSK nesúhlasí s výškou zdrojov z eurofondov
Predsedníctvo Rady partnerstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) na svojom rokovaní v utorok (19. 10.) vyjadrilo dôrazný nesúhlas s výškou eurofondových zdrojov, ktoré Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR určilo na kompetencie rozhodovania regiónov. V novom programovom období sa plánuje rozdeliť medzi kraje 1,48 miliardy eur z celkového balíka 12,8 miliardy eur, čo je len 11,5 percenta z európskych štrukturálnych a investičných fondov na roky 2021 – 2027.

Prepad zdrojov sa osobitne týka územia Nitrianskeho samosprávneho kraja. „Podľa návrhu regionálnych alokácií z dielne ministerstva je najväčší pokles práve v Nitrianskom kraji, ktorý by mal z prerozdelených eurofondov vyčlenených na kraje získať 133 miliónov eur, čo predstavuje 8,98-percentný podiel zo všetkých zdrojov a prepad o 5,21 percenta oproti obdobiu 2014 – 2021,“ skonštatovali účastníci rokovania.

Viac ako rok vedie NSK s partnermi diskusiu o prioritách, kde vidia najväčší význam efektívneho čerpania eurofondov, kde sú financie najviac potrebné, aby ľudia vnímali zmenu k lepšiemu, o čom by mala rozhodovať rada partnerstva prostredníctvom integrovaných územných investícií. Partneri dospeli k zhode na kľúčových prioritách, ktoré nie je možné zvládnuť z rozpočtov samospráv bez eurofondov. Navrhovaná alokácia 133 miliónov eur pre Nitriansky kraj, v čom je zahrnutá suma 92,9 milióna eur pre integrovanú územnú stratégiu kraja a 40,1 milióna eur pre integrovanú územnú stratégiu udržateľného mestského rozvoja krajského mesta Nitra, nezodpovedá potrebe riešenia kľúčových priorít, aby sa dosiahli očakávané výsledky v regióne.

Predsedníctvo rady partnerstva zdôraznilo, že z hľadiska podpory rozvojového potenciálu je Nitriansky kraj dlhodobo vyradený z väčších infraštruktúrnych celoslovenských projektov centrálnych orgánov a rovnako nemôže počítať ani s rozsiahlejšími intervenciami v ďalších rokoch programového obdobia 2021 - 2027. NSK dlhodobo upozorňuje na najvypuklejšie problémy v dopravnej infraštruktúre na svojom území. Je to chýbajúce severojužné prepojenie kraja cestou nadregionálneho významu, čo sa javí ako strategická nevyhnutnosť najmä v súvislosti s transformujúcim sa regiónom hornej Nitry a dostupnosťou do priemyselných lokalít Nitry z tohto regiónu i smerom od Komárna.

V železničnej infraštruktúre kraju najviac chýba železničné elektrifikované prepojenie Nitry smerom na Bratislavu, kde kraj dlhodobo žiada o vybudovanie železničnej dopravnej cesty výstavbou dvojkoľajnej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom. Tento krok by mal významný dosah smerom k odľahčeniu preťaženej cestnej infraštruktúry v spojení Nitra – Bratislava. Investície do týchto potrieb kraja nie sú v prioritách centrálnych orgánov v blízkej budúcnosti v oblasti čerpania eurofondov.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu