Predĺženiu dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!.


Dátum: 15.08.2017

Obrázok k aktualite Predĺženiu dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu celoživotného vzdelávania OPLZ-PO1/2016/DOP/1.4.1-01 s názvom NedisKVALIFIKUJ SA!. O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 Vás budeme informovať do konca tohto týždňa prostredníctvom vydaného usmernenia k tejto výzve, aj zaslaním informačného e-mailu.
 
Všetky potrebné informácie k výzve rovnako nájdete na tomto mieste:
http://www.minedu.sk/21112016-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-podporu-celozivotneho-vzdelavania-oplz-po12016dop141-01/
 
Skočiť na hlavné menu