Predĺženie diaľnice D1 k hranici s Ukrajinou posúdi štúdia


Dátum: 05.01.2022

Obrázok k aktualite Predĺženie diaľnice D1 k hranici s Ukrajinou posúdi štúdia

Možnosti predĺženia diaľnice D1 k východnej hranici s Ukrajinou a riešenia dopravy na trase ukáže pripravovaná štúdia. Jej súčasťou bude analýza a posúdenie súčasného a budúceho stavu bez akejkoľvek investície a variantov obchvatov, preložiek či rekonštrukcií úsekov cesty prvej triedy I/19 Bidovce - Vyšné Nemecké v kombinácií s odporúčanými úsekmi diaľnice D1 v polovičnom alebo plnom profile. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) už vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie multimodálnej štúdie realizovateľnosti na dopravnej osi od križovatky ciest I/19 a II/576 pri obci Bidovce (východne od Košíc) až po štátnu hranicu s Ukrajinou.

Ako vyplýva z informácií vo Vestníku verejného obstarávania, predpokladaná cena za prípravu a dodanie štúdie je 750 tis. eur bez dane z pridanej hodnoty, financovaná má byť zo zdrojov Európskej únie cez Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 až 2020. Zákazka na poskytnutie týchto služieb je plánovaná v dĺžke päťsto dní.

„Účelom je identifikovanie realizovateľných možností riešenia dopravy v danom území, ktorá je v súčasnosti intravilánmi sídelných útvarov na dopravnej osi tak, aby to bolo technicky, ekonomicky, sociologicky a environmentálne najvhodnejšie riešenie,“ oznámila NDS. „Úlohou zhotoviteľa štúdie realizovateľnosti bude vypracovanie hodnotenia súčasného stavu cestnej siete v blízkosti ťahu I/19, identifikácia súčasnej kapacity a predpokladanej budúcej kapacity na základe prognózy dopravy, identifikácia a analýza všetkých dopravných problémov, prípadných kongescií, ale aj komplexné multimodálne posúdenie dopravy v danom regióne,“ dodali diaľničiari.

Lehota na predkladanie a otváranie ponúk je 10. februára, platiť musia minimálne do 31. januára 2023. Pri vyhodnotení ponúk má kritérium navrhovanej celkovej ceny maximálne 70 bodov a kvality tímu odborníkov najviac 30 bodov. Časť štúdie o výsledkoch dopravno-inžinierskych prieskumov má byť dodaná do 130 dní od účinnosti zmluvy s vybraným dodávateľom, návrh dopravného modelu má byť hotový do 280 dní, návrh trasovania variantov do 310 dní, komplexne posúdené varianty do 370 dní, návrh analýzy nákladov a výnosov do 450 dní a kompletná štúdia v plnom rozsahu má byť dodaná do 500 dní od účinnosti budúcej zmluvy.

NDS podľa plánu prípravy pokračovania D1 k hranici s Ukrajinou predpokladá predbežne výstavbu piatich úsekov v dĺžke 74 kilometrov - Bidovce - Dargov (12,6 km), Dargov - Pozdišovce (18,2 km), Pozdišovce - Michalovce (12 km), Michalovce - Sobrance (15,8 km) a Sobrance - štátna hranica SR/Ukrajina (15,5 km).

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu