Predĺženie dátumu uzávierky 2. hodnotiacieho kola vo výzve "Vysoká škola pre prax - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02"


Dátum: 10.04.2019

Obrázok k aktualite Predĺženie dátumu uzávierky 2. hodnotiacieho kola vo výzve "Vysoká škola pre prax - OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02"
Dovoľujeme si Vás informovať, že Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Ľudské zdroje pre prioritnú os Vzdelávanie z dôvodu zosúladenia a spresnenia podmienok poskytnutia príspevku s platnou legislatívnou úpravou pristúpi k predĺženiu dátumu uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 k výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu prepojenia vysokoškolského vzdelávania s potrebami praxe - Vysoká škola pre prax OPLZ-PO1/2018/DOP/1.3.1-02.

O presnom dátume uzávierky hodnotiaceho kola č. 2 Vás budeme informovať v priebehu najbližších dní prostredníctvom vydaného usmernenia k tejto výzve.
 
Skočiť na hlavné menu