Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie


Dátum: 17.06.2019

Obrázok k aktualite Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie
Názov:  Predchádzanie vzniku BRKO - Združenie obcí Enviropark Pomoravie
brko
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich opätovné použitie prostredníctvom obstarania 1 754 ks záhradných kompostérov s objemom 800 l do domácností obyvateľov obcí Kostolište, Malé Leváre,  a Studienka. Obyvateľom dotknutých obcí bolo vďaka uskutočnenému projektu umožnené vyriešiť problémy spojené s produkciou a nakladaním BRKO v domácnostiach a eliminovať negatívne javy ako je spaľovanie trávy, lístia a konárov obyvateľmi vo vlastných záhradách alebo ich vynášanie na verejne priestranstvá. Realizácia projektu bola zabezpečovaná osobami bez rozdielu veku, pohlavia a národnosti, čím bol dosiahnutý princíp nediskriminácie.
brko1
Prijímateľ:   Združenie obcí Enviropark Pomoravie

Celkové oprávnené náklady projektu:   195 900,00 EUR
brko2
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   186 105,00 EUR

Vlastné zdroje:  9 795,00 EUR

Operačný program:  OP KŽP

11/2018 – 01/2019 (3 mesiace)

brko3
Skočiť na hlavné menu