Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov


Dátum: 14.02.2019

Obrázok k aktualite Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov
Názov: Predchádzanie vzniku BRKO produkovaného v domácnostiach na území obcí Mikroregiónu Hričov
 
Krátky popis: Predmetom projektu bolo obstaranie kompostérov pre zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v domácnostiach obyvateľov 8 obcí v Žilinskom kraji: Bitarová, Brezany, Dolný Hričov, Hôrky, Horný Hričov, Hričovské Podhradie, Ovčiarsko, Paština Závada.
Prijímateľ:  "MIKROREGIÓN HRIČOV" združenie obcí
Celkové oprávnené náklady projektu:  154.998,88Eur
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   147.248,94Eur
Vlastné zdroje:   7.749,94Eur
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 08 -11/2018 (4 mesiace)
Hricov_1
Hricov_2
Skočiť na hlavné menu