Pre spoločnosť Welding, s.r.o. priniesli eurofondy inováciu výroby zásadných komponentov


Dátum: 03.10.2018

Obrázok k aktualite Pre spoločnosť Welding, s.r.o. priniesli eurofondy inováciu  výroby  zásadných komponentov
Región Nitrianskeho kraja je známy dlhoročnými tradíciami v oblasti strojárstva. Dostupnosť pracovnej sily, kvalifikované pracoviská a charakter infraštruktúry v obci a regióne predstavujú vhodné predpoklady pre úspešnú realizáciu projektu, ktorý je  svojou podstatou, zámermi, cieľmi a predpokladanými výsledkami a dopadmi  plne konzistentný s cieľmi rozvoja a potrebami mesta a regiónu. 
 welding

Projekt nesie názov: Inovácia výroby visutých dráh a ich nosných prvkov prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja a bol realizovaný v rokoch 2014 – 2014 v rámci operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast.
Spoločnosť Welding, s.r.o. sa špecializuje na výrobu strojných a stavebných oceľových konštrukcií, disponuje spoľahlivým tímom vysokokvalifikovaných riadiacich a výskumno-vývojových pracovníkov v strojárstve. Je to nevyhnutný predpoklad pre zásadnú inováciu technologických postupov pri výrobe priestorovo orientovaných konštrukcií visutých dráh, ktoré patria medzi najnáročnejšie dynamicky namáhané konštrukcie výrobného programu spoločnosti. Výstupy SWOT analýzy projektu preukazujú, že požiadavka na zvýšenie kvality a skrátenie termínov realizácie týchto výrobkov s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti si vyžiadali  inováciu výrobného procesu.

 welding1
Po ukončení realizácie aktivít je zabezpečená taká technologická štruktúra a také generovanie finančných prostriedkov, ktoré umožňujú pružnejšie rozvíjanie výrobných aktivít, čím sa zabezpečí dlhodobá udržateľnosť výsledkov projektu nielen z ekonomickej stránky, ale aj v oblasti výroby a celkovej prevádzky.
Financovanie ďalšej výroby sa nezmení, bude zabezpečované vlastnými zdrojmi a úverovými prostriedkami a vytvoria sa predpoklady na zvyšovanie zamestnanosti. Odbyt výrobkov je zabezpečený rastúcim záujmom svetových výrobcov. Projekt je trvalo udržateľný vo všetkých 3 zložkách (ekonomickej, sociálnej a environmentálnej), zlepšuje rovnosť príležitostí a má výrazne pozitívny vplyv na životné prostredie.
 
Prijímateľ: Welding, s.r.o.
Celkové oprávnené náklady projektu:  675 935,58 eur
Z toho zdroj EÚ:  332 431,90 eur
Vlastné zdroje: 343 503,68 eur
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Doba realizácie projektu: 01/2014 – 10/2015
 

Skočiť na hlavné menu