Pre nové eurofondy zostáva splniť dve z dvadsiatich základných podmienok


Dátum: 09.11.2022

Obrázok k aktualite Pre nové eurofondy zostáva splniť dve z dvadsiatich základných podmienok
Slovensko nesplnilo ešte dve z celkových dvadsiatich základných podmienok pre nové programové obdobie 2021 až 2027. Európska komisia považuje za nesplnené dve tematické základné podmienky v gescii ministerstiev školstva a práce. Neformálne oznámila splnenie všetkých štyroch horizontálnych a 14 zo 16 tematických základných podmienok.

Vyplýva to z informácie o stave plnenia základných podmienok pre implementáciu politiky súdržnosti Európskej únie na programové obdobie 2021 až 2027 v podmienkach Slovenskej republiky, vláda v stredu vzala materiál na vedomie.

Pre splnenie podmienky týkajúcej sa Strategického politického rámca pre systém vzdelávania a odbornej prípravy na všetkých stupňoch je potrebné schváliť Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. V prípade Národného strategického politického rámca pre sociálne začlenenie a znižovanie chudoby zostáva prijať Národný akčný plán Európskej záruky pre deti v SR s výhľadom do roku 2030 a Národnú koncepciu prevencie a ukončovanie bezdomovectva.

Na zabezpečenie splnenia každej základnej podmienky je nutné naplnenie všetkých jej kritérií, pričom ich splnenie musí odsúhlasiť Európska komisia. Jej formálne stanovisko k splneniu základných podmienok bude súčasťou oficiálneho rozhodnutia o schválení Programu Slovensko.

„Splnenie základných podmienok bude mať v programovom období 2021 až 2027 priamy vplyv na celkovú úspešnosť implementácie fondov Európskej únie a na hotovostný tok finančných zdrojov z rozpočtu EÚ do štátneho rozpočtu SR,” uviedlo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). V prípade nesplnenia tematickej základnej podmienky Európska komisia nerefunduje výdavky operácií príslušného špecifického cieľa, pri nesplnení horizontálnej základnej podmienky nie sú refundované žiadne výdavky. Rezort investícií opäť vyzýva na urýchlené a dôsledné splnenie základných podmienok a aktívnu komunikáciu so zástupcami Európskej komisie, aby sa predišlo možným hrozbám a rizikám, ktoré by bránili úspešnej implementácii fondov EÚ v programovom období 2021 - 2027.

Zdroj: SITA
 
 
Skočiť na hlavné menu