Práce na Kasárenskej ulici v Trenčíne stíchli


Dátum: 14.09.2020

Obrázok k aktualite Práce na Kasárenskej ulici v Trenčíne stíchli
Ulica má nové chodníky, rozšírenú cestu, vyznačené cyklopruhy a cyklokoridory. Na ich dobudovanie získalo mesto Trenčín príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu. Od apríla 2020 tieto práce realizovala firma Rekondícia SK, s. r. o. Bošany. 

Kasárenská ulica vedie od Vlárskej ulice k Vojenskému opravárenskému podniku. Jej napojenie na cestu II/507 bolo v rámci modernizácie železnice upravené po križovatku s Ružovou ulicou. Zvyšný úsek komunikácie širokej približne 6 metrov bol bez chodníkov. 

Investičná akcia za viac ako 180 tisíc eur, na ktorú mesto získalo nenávratný finančný príspevok, je hotová.

V úseku od Podjavorinskej po Medňanského ulicu je nový chodník s dĺžkou 78,5 metra a vyznačený cyklokoridor. 

Druhý chodník je dlhý 277,5 metra a je vybudovaný v časti od Medňanského po Majerskú ulicu. Tu zároveň rozšírením cesty pribudol cyklistický pruh. 

V rámci rekonštrukcie križovatky bude možné ďalej dobudovať cyklistické pruhy tak, aby sa prepojili s cyklistickými pruhmi navrhnutými v projekte rekonštrukcie ulice Na kamenci.

Ďalšie projekty spolufinancované Európskou úniou nájdete v interaktívnej mape.


Skočiť na hlavné menu