PPA zverejnila výzvu na založenie a vedenie plemenárskej evidencie


Dátum: 10.05.2023

Obrázok k aktualite PPA zverejnila výzvu na založenie a vedenie plemenárskej evidencie
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyzýva oprávnených žiadateľov k predkladaniu žiadostí o poskytnutie štátnej pomoci v roku 2023 na založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie. Výzva na túto dotáciu je otvorená od 10. mája do 26. mája 2023.

Alokácia na výzvu je 700.000 eur. Žiadosť o poskytnutie štátnej pomoci predkladá uznaná chovateľská organizácia podľa zákona o šľachtení a plemenitbe hospodárskych zvierat. Vyplnený formulár žiadosti žiadateľ predkladá elektronicky alebo poštou s overenými podpismi na žiadosti na adresu PPA.

Žiadosť sa predkladá prostredníctvom formulára, ktorý je registrovaným žiadateľom v systéme ITMS2014+ dostupný na webovom odkaze http://itms2014.sk/ po prihlásení. Po 26. máji nebude možné v systéme ITMS2014+ žiadosť podať a PPA nebude akceptovať ani žiadosti doručené poštou po tomto termíne, pričom rozhodujúci je dátum pečiatky pošty na obálke.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu