PPA vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ


Dátum: 29.06.2022

Obrázok k aktualite PPA vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov EÚ
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vyplatí poľnohospodárom výnimočnú pomoc zo zdrojov Európskej únie v objeme viac ako 5,2 mil. eur. K nej Slovensko prideľuje dodatočnú pomoc zo štátneho rozpočtu do 200 %, teda do výšky takmer 10,5 mil. eur. Slovensko ju môže vyplatiť do 30. septembra 2022. Obdobie na podanie žiadostí bude trvať od 30. júna do 15. júla.

Cieľom navrhovanej podpory je podľa agentúry udržať poľnohospodárov pri produkcii mlieka a mäsa a zmierniť ich straty čiastočným pokrytím nákladov. Doplňujúcim cieľom navrhovanej podpory je prostredníctvom stabilizácie stavov zvierat udržať aj produkciu a používanie hospodárskych hnojív na výživu kultúrnych plodín a na produkciu energie z obnoviteľných zdrojov energie, čím sa zvýši dostupnosť hospodárskych hnojív ako alternatívy k drahým priemyselným hnojivám a zníži sa závislosť od komerčných distribútorov energií.

Pred vyplatením pomoci PPA vykoná len administratívnu kontrolu plnenia podmienok žiadateľov na základe prijatých žiadostí. Pokiaľ ide o kontrolu plnenia kritérií príjemcov pomoci na mieste, platobná agentúra v spolupráci s kontrolným ústavom vykoná následné kontroly na mieste v súlade s plánmi kontrol na rok 2023.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu