PPA vydáva aktuálne usmernenie k obstarávaniu z programu rozvoja vidieka


Dátum: 08.04.2022

Obrázok k aktualite PPA vydáva aktuálne usmernenie k obstarávaniu z programu rozvoja vidieka
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vydáva aktualizáciu svojho usmernenia číslo 8 z roku 2017 k obstarávaniu tovarov, stavebných prác a služieb financovaných z Programu rozvoja vidieka (PRV) SR na roky 2014 až 2020. Aktualizácia vychádza z dôvodu zjednodušenia jeho uplatňovania a väčšej transparentnosti pri procese verejného obstarávania.

Potreba vyriešiť uplatňovanie spomínaného usmernenia podľa PPA vyplýva z významných zmien vo verejnom obstarávaní, ktoré platia od 31. marca 2022, po novelizácii zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom tohto usmernenia je podľa platobnej agentúry určiť základné pravidlá, ktorými sa prijímatelia musia riadiť pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb.

PPA považuje za dôležité zjednodušenie a zrýchlenie procesov v rámci verejného obstarávania tam, kde je potrebné. Zároveň prijala systémové opatrenia, vďaka ktorým je tento proces maximálne transparentný.

"Tam, kde verejné obstarávanie potrebné nie je, zavádzame katalógové cenníky, ktoré verejné obstarávanie úplne vylúčia. V minulosti totiž práve verejné obstarávanie vytváralo najväčší priestor pre podvody a korupciu, preto jeho vylúčenie z procesu prispeje k eliminovaniu takéhoto správania zo strany žiadateľov. Okrem toho veľkou pozitívnou zmenou je aj možnosť využitia systému Josephine," povedal generálny riaditeľ PPA Jozef Kiss.

Transparentnosť podľa neho znamená, že proces obstarávania sa uskutočňuje prehľadným a predvídateľným spôsobom v súlade s uvedeným usmernením, výzvou na predkladanie ponúk, súťažnými podkladmi, ďalšími dokumentmi vydanými obstarávateľom a platnou vnútroštátnou legislatívou a legislatívou EÚ.


Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu