PPA pomáha poľnohospodárom vzdelávať sa


Dátum: 15.06.2023

Obrázok k aktualite PPA pomáha poľnohospodárom vzdelávať sa
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) pomáha poľnohospodárom vzdelávať sa, a to z výzvy za dva milióny eur a za 400.000 eur. Žiadosti môžu žiadatelia posielať od 15. júna až do uzatvorenia výzvy. Termín uzatvorenia výzvy PPA zverejní na základe vyčerpania alokácie vyčlenenej na výzvu.

Alokácia pre podopatrenie 1.1 predstavuje sumu dva milióny eur. Z týchto finančných prostriedkov môžu žiadatelia realizovať projekty, ktoré sú zamerané na dlhodobejšie alebo opakované prehlbovanie, obnovovanie a šírenie vedomostí, zručností a schopností jednotlivých pracovníkov v pôdohospodárskych podnikoch alebo v malých a stredných podnikoch vo vidieckych oblastiach. Môže ísť o formu prezenčných vzdelávacích kurzov, seminárov, školení, workshopov, tréningov, koučingu a e-learningu.

Agentúra doplnila, že prijíma zároveň žiadosti na podporu vzdelávania a marketingu. Alokácia pre podopatrenie 1.2 je 400.000 eur. Z týchto prostriedkov môžu žiadatelia realizovať projekty zamerané na poskytnutie informácií a odovzdanie skúseností podnikateľom v oblasti poľnohospodárstva, najmä z prvovýroby, spracovania a marketingu poľnohospodárskych produktov.     PPA dodala, že žiadosti musia byť podané výlučne elektronicky prostredníctvom formulára žiadosti o nenávratný finančný príspevok zverejneného na portáli Slovensko.sk. Podrobnosti sú zverejnené na www.apa.sk.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu