PPA koncom roka uzatvára dve výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022


Dátum: 08.12.2022

Obrázok k aktualite  PPA koncom roka uzatvára dve výzvy z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2022
Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) oznamuje, že výzvy z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 na Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov s podopatrením Podpora na obnovu lesov poškodených lesnými požiarmi a prírodnými katastrofami a katastrofickým udalosťami a Prenos znalostí a informačné akcie s podopatrením Podpora na akcie odborného vzdelávania a získavania zručností budú 31. decembra 2022 uzavreté. Po tomto termíne nebude možné predkladať žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci týchto výziev. Informácie uviedla PPA na svojej stránke.
 
PPA výzvy uzatvára z dôvodu predpokladu vyčerpania finančných vyčlenených prostriedkov.
 
Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu