Pozývame Vás na Deň Európy


Dátum: 03.05.2016

Obrázok k aktualite Pozývame Vás na Deň Európy

Deň Európy - oslávte s nami Európske narodeniny – koncerty,  súťaže a veľa zábavy

Aj tento rok 9. mája spoločne oslávime Deň Európy - symbolické narodeniny Európskej únie. Tento deň si pripomíname výročie Deklarácie francúzskeho ministra zahraničných vecí Roberta Schumana, ktorá položila základy modernej európskej integrácie.

V pondelok 9. mája ožije bratislavské Hlavné námestie Európou. Oslavy odštartujeme už o 10.00 a potrvajú až do 22.00. Na svoje si prídu všetci.
„Deň Európy predstavuje symbolické narodeniny Európskej únie a dáva nám príležitosť pozrieť sa na to čo Únia za dobu svojej existencie dosiahla. Desiatky rokov mierovej spolupráce v Európe viedli k zmiereniu medzi odvekými rivalmi, ku slobode, prosperite a k zjednoteniu Európy. Dnes spoločnú európsku rodinu tvorí 28 členských štátov, ktoré spolu úzko spolupracujú v prospech všetkých svojich občanov. Rád by som Vás pozval, aby ste európske narodeniny prišli 9. mája osláviť spolu s nami. Verím, že sa príjemne zabavíte." uviedol Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.
Tohtoročný Deň Európy je nabitý bohatým programom.
Na Hlavnom námestí budú stánky zahraničných veľvyslanectiev a európskych inštitúcií a informačných sietí. Návštevníci sa môžu tešiť aj na množstvo informácií  a prezentácií o konkrétnych projektoch  podporených z prostriedkov Európskej únie. Na pódiu vystúpia detské folklórne súbory, základné umelecké školy a umelecké súbory. Každú hodinu budú pripravené súťaže, v ktorých si najmä mladí ľudia overia  svoje vedomosti o EÚ.
Nebude chýbať infostánok Zastúpenia Európskej komisie a Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu. V stánkoch sú pripravené nielen informácie, ale aj kvízy o EÚ a interaktívne súťaže.
Najmä mladšiu generáciu zabaví žonglérsky workshop, tvorivé dielne alebo švihadlová show. Ďalšou novinkou je BICYKLOVÝ EÚ JUKEBOX - stačí len šliapať na bicykli a pesničky z výberu európskych skladateľoch znejú na želanie. 
Celodenný program vyvrcholí koncertom skupín FALLGRAPPFRAGILE. A na záver večera bude prekvapenie!
Deň Európy pripravili Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a Informačná kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku. Partnermi podujatia sú Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky, Úrad vlády a Hlavné mesto Bratislava.
 
 
 
 
 
Podrobnosti:
9. mája 1950 predstavil francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman návrh na vytvorenie Európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na francúzsku a nemeckú produkciu týchto strategických surovín. To, čo navrhoval, bolo vytvorenie nadnárodnej európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie priemyslu uhlia a ocele, teda odvetví, ktoré v tom čase boli základom celej vojenskej moci. Od konca druhej svetovej vojny vtedy uplynulo len päť rokov a celý kontinent sa spamätával z jej zničujúcich následkov. K tomu, aby sa krajiny mohli rozvíjať a prosperovať bol potrebný mier.
Tento návrh je známy ako "Schumanova deklarácia" a považuje sa za začiatok budovania európskej integrácie. 9. máj sa ako Deň Európy  stal jedným zo symbolov Európskej únie.
Ďalšie symboly:
Vlajka: nie je len symbolom Európskej únie, ale aj symbolom európskej jednoty a identity v širšom zmysle slova. Kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy.
Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Podľa viacerých tradícií predstavuje číslo dvanásť dokonalosť, celistvosť a jednotu. Symbolizuje tiež počet mesiacov v roku a počet hodín na ciferníku, pričom vlajka sa pri rozširovaní EÚ nemení. História vlajky sa datuje od roku 1955. Ako oficiálny znak bola schválená v roku 1985, a  všetky európske inštitúcie ju používajú od roku 1986.
Hymna – Beethovenova Óda na radosť z 9. symfónie d moll. Hymna nesymbolizuje len Európsku úniu, ale takisto Európu v širšom zmysle. Báseň Óda na radosť vyjadruje Schillerovu idealistickú víziu, ktorú zdieľal aj Beethoven, že všetci ľudia sa stanú bratmi. Za oficiálnu hymnu Európskej únie ju v roku 1985 schválili predsedovia vlád a hlavy členských štátov EÚ. 
Motto: - zjednotení v rozmanitosti - znamená, že prostredníctvom EÚ sú Európania zjednotení v spoločnom úsilí o mier a prosperitu, a že množstvo rozdielnych kultúr, tradícií a jazykov v Európe je pozitívnym prínosom pre kontinent. 
 
 
Skočiť na hlavné menu