Pozývame Vás na Deň Európy 2023 v Bratislave


Dátum: 09.05.2023

Obrázok k aktualite Pozývame Vás na Deň Európy 2023 v Bratislave
Už 9. mája 2023 spoločne oslávime európske narodeniny. V deň, kedy si pripomíname vznik Európskej únie, čaká na návštevníkov osláv Dňa Európy akčný program plný príjemnej atmosféry, interaktívnych aktivít, súťaží, workshopov a hudby. Uvidíme sa v Bratislave aj v Košiciach.
 
V utorok 9. mája oslavujú Slováci a Slovenky, ale aj obyvatelia ďalších členských štátov, symbolické narodeniny Európskej únie známe ako Deň Európy. V tento deň si pripomíname hodnoty, silu a prínosy zjednotenej Európy.
 
„Každoročne 9. mája oslavujeme úspechy a jednotu Európy, kedy si pripomíname podpísanie Schumanovej deklarácie, ktorá v roku 1950 položila základy spolupráce medzi európskymi krajinami a dnešnej Európskej únie. Slováci nechcú byť cudzincami v Európe, je to náš domov, a preto je aj Deň Európy skvelou príležitosťou pre oslavu našej spoločnej európskej identity naprieč všetkými členskými štátmi. Symbolika tohto dňa potvrdzuje jednotu Európanov a zároveň vyjadruje krásu množstva rozdielnych kultúr, jazykov a tradícií, ktoré sú prínosom pre celú Európsku úniu a všetkých Európanov,“  povedal Vladimír Šucha, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.  
 
„Spolupráca krajín založená na mieri, slobode a vzájomnom rešpekte, akú vidíme v Európskej únii, nie je ani dnes samozrejmosťou. Vážme si preto, že Slovensko môže byť súčasťou EÚ, ktorá tieto hodnoty chráni. Keďže o rok nás čakajú európske voľby, oslavy Dňa Európy budú aj hodnotením toho, čo nám európska demokracia v praxi za ostatné štyri roky priniesla. Budeme hovoriť o konkrétnych výsledkoch práce Európskeho parlamentu v oblastiach ako energetická nezávislosť, bezpečnosť na internete, obrana demokracie, podpora Ukrajiny a férová transformácia hospodárstva v rámci boja proti zmene klímy,“ uviedol vedúci Kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku Robert Sermek.
 
Ako vznikla spoločná Európa?
 
Deň Európy je výročím Schumanovej deklarácie z 9. mája 1950. Tento priekopnícky plán povojnovej spolupráce európskych krajín odštartoval proces vzniku dnešnej Európskej únie. Podieľali sa na ňom ľudia – vizionári, ktorí usilovali o zabezpečenie mieru a prosperity európskeho kontinentu v duchu základných hodnôt, na ktorých je postavená Európska únia. Sú nimi sloboda, demokracia, rovnosť, rešpektovanie ľudskej dôstojnosti, ľudských práv a právneho štátu, ale aj solidarita a ochrana pre všetkých.
 
Vtedajší francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman predstavil svoju víziu, ako po tragických skúsenostiach dvoch ničivých svetových vojen konečne spojiť európske národy a priniesť do Európy mier, spoluprácu a rozvoj. Základom tohto plánu sa stala strategická spolupráca dvoch niekdajších rivalov, Francúzska a Nemecka, spojených v Európskom spoločenstve uhlia a ocele, ku ktorej sa pridali aj štáty Beneluxu a Taliansko. Začala sa písať spoločná história Európskej únie.
 
Európska únia je dnes spoločenstvom 27 demokratických štátov. Je tiež priestorom zdieľania spoločných hodnôt, ktoré sú neodmysliteľnou súčasťou európskeho spôsobu života. Členským štátom prináša členstvo v Únii prosperitu, vzájomnú solidaritu, bezpečie či rešpektovanie a ochranu práv a slobôd občanov. Zároveň v záujme blaha európskych občanov Únia neustále rieši aj nové výzvy a krízy. Európska únia pomáhala členským krajinám zmierňovať dopady celosvetovej pandémie koronavírusu a v období vojenskej agresie Ruska proti Ukrajine je hlavným pilierom bezpečnosti Európanov. 
 
Deň Európy na Slovensku
 
Aj tento rok sú pre verejnosť na Slovensku pripravené hneď dve oslavy plné súťaží, hudby, umenia, diskusií a množstva príjemných stretnutí a zaujímavých rozhovorov.
 
Začíname už 5. mája 2023 v košickom kine Úsmev. Lajtmotívom tohtoročných osláv je demokracia v praxi, ktorú Európsky parlament zosobňuje už vyše 70 rokov. Pripravili sme si pre vás nabitý program plný aktivít pre všetky vekové kategórie. Čakajú na vás diskusie, prezentácie, súťaže, talk show a dokonca i DJ. Podrobný program Dňa Európy v Košiciach je dostupný tu.
 
Pokračujeme 9. mája 2023 v bratislavskej Starej tržnici. Tu sa v infostánkoch dozviete všetko o členských krajinách a o príležitostiach, ktoré Európska únia svojím občanom ponúka. Novinkou je EdUtajner, bielo modrý kontajner so symbolmi aktuálneho Európskeho roka zručností. V ňom si môžete otestovať svoje vedomosti o EÚ. Na podujatí si môžete preveriť svoje digitálne zručnosti, zriadiť užívateľský účet v Europasse a hra Fakescape preskúša vaše kritické myslenie. Vrcholom tohtoročných osláv Dňa Európy bude večerný koncert Jany Kirschner. Podrobný program Dňa Európy v Bratislave je dostupný tu.
 
Oslavy spoločne pripravili Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Európsky orgán práce, Európska investičná banka, Európsky fond regionálneho rozvoja a Stará tržnica.
 
Program Dňa Európy 2023 v Bratislave (9. máj 2023)

Nebudú chýbať infostánky, ale aj súťaže, ktoré preveria naše vedomosti o Európskej únii. Vrcholom tohtoročných osláv Dňa Európy je večerný koncert Jany Kirschner v bratislavskej Starej tržnici. Okrem hudby návštevníkov určite osloví aj bohatý sprievodný program plný kvízov, súťaží a kreatívnych aktivít súvisiacich s Európskou úniou. V stánkoch zahraničných veľvyslanectiev pôsobiacich na Slovensku, kultúrnych centier, mimovládnych organizácií, ako aj v stánku Zastúpenia Európskej komisie a Kancelárie Európskeho parlamentu v SR, ale aj ďalších partnerov podujatia, sa 9. mája 2023 dozviete všetko o členských krajinách Európskej únie a o príležitostiach, ktoré Európska únia svojím občanom ponúka.
 
Dátum:
9.5.2023
 
Miesto: 
Stará tržnica, Námestie SNP 25, Bratislava
 
Program: 
09:00 – 14:00
infostánky, workshopy, súťaže, výstava, EdUtajner
19:00
koncert Jany Kirschner
 
Dňom Európy bude moderátorsky sprevádzať Ján Gordulič.
 
Na Deň Európy je vstup voľný (do naplnenia kapacity priestorov Starej tržnice).
 
Organizátormi osláv Dňa Európy v Bratislave je Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Európsky orgán práce, Európska investičná banka, Európsky fond regionálneho rozvoja a Stará tržnica
 
EdUtajner – Európa hrou pred Starou tržnicou
EdUtajner je bielo modrý kontajner so symbolmi Európskeho roka zručností 2023. Práve v ňom sa odohráva zábavná vyučovacia hodina, počas ktorej si môžu mladí Európania overiť svoje vedomosti o Európskej únii. EdUtajner ponúka hry a aktivity, ktoré žiakom interaktívnym a zábavným spôsobom priblížia Európu. Hráči, nielen žiaci a študenti, ale určite aj učitelia, budú v EdUtajneri na medzinárodnej – európskej pôde. Riešenia úloh a body si budú zapisovať do tzv. Pasu Európana, čím postupne odhalia tajničku ukrytú v krížovke. Hra Samé ucho preverí vedomosti mladých o hymnách krajín EÚ, vo výzve Mozaika symbolov budú hľadať skryté typické ikony prislúchajúce členským štátom EÚ, ale aj objavovať krajiny na slepej mape, či priraďovať k jednotlivým štátom vlajky. Mimoriadne zaujímavou aktivitou je Odhaľ a poraz falošné správy, čiže rozpoznávanie dezinformácií v jednom zo štyroch článkov. Aktuálnym je tiež riešenie slovných úloh Zelená vlna o odpade, ktorý do prírody nepatrí. Takto sa hráči dozvedia napríklad to, že ani banánová šupka sa nerozloží hneď, ale trvá to 5 mesiacov, kým žuvačka zmizne z prírody až za 50 rokov. Pas Európana dostane síce každý, kto do EdUtajnera príde, ale len vedomosti a šikovnosť hráča budú odmenené titulom Mladý Európan. Hranie a súťaženie sú úplne dobrovoľné s cieľom vzbudiť u mladých ľudí záujem a pozitívne nastavenie. 
 
Europass workshop na balkóne
1. Test digitálnych zručností
Sebahodnotiaci nástroj na hodnotenie digitálnych zručností, ktorý umožňuje užívateľom zhodnotiť stav ich digitálnych zručností. Účastníci workshopu budú mať možnosť otestovať si svoje vedomosti v nasledovných oblastiach: informačná a dátová gramotnosť, tvorba digitálneho obsahu, komunikácia a spolupráca, bezpečnosť a riešenie problémov. Účastník workshopu má vyhodnotenie k dispozícii hneď po absolvovaní testu a môže sa týmto dokumentom prezentovať zamestnávateľom alebo náborovým pracovníkom.
 
2. Registrácia užívateľského účtu v Europasse
Návštevníkov workhopu prevedieme celým procesom registrácie užívateľského účtu. Účastníci po workshope odchádzajú so zriadeným účtom na platforme www.europass.eu a môžu následne využívať všetky efektívne nástroje na riadenie kariéry.
 
Infostánok – Europass, Národný koordinátor vzdelávania dospelých, EPALE
1. Europass
 
Aktivity zamerané na zručnosti – rôzne typy aktivít podľa vekových skupín návštevníkov (mladší a starší žiaci):
 • Aktivita: Pexeso HOBBY a zručnosti – Žiaci majú k dispozícii obrázky rôznych záujmových aktivít, ich úlohou je priradiť zručnosť, ktorú nadobúdame vykonávaním danej činnosti.
 • Aktivita: Netradičná profesia – Žiaci si vylosujú 1 vtipnú/netradičnú profesiu a ich úlohou je povedať akú zručnosť alebo vlastnosť musí mať vhodný kandidát na danú profesiu.
 • Aktivita: Mäkké a tvrdé zručnosti – Úlohou je roztriediť pomiešané zručnosti do kategórií mäkké a tvrdé zručnosti.
 • AktivitaNájdi rozdiely – Dobrý a zlý životopis – Určené pre starších žiakov a študentov, zábavnou formou žiaci identifikujú prešľapy v písaní životopisu.
 • Aktivita: Online zábavný kvíz určený pre jednotlivcov aj skupiny – EUROPE FUN FACTS.
 • Aktivita: Čo vám napadne, keď sa povie... povolanie budúcnosti – Žiaci píšu a kreslia na papier nápady ako bude podľa nich vyzerať svet práce v budúcnosti.
 
2. Národný koordinátor vzdelávania dospelých
Veková kategória: dospelí:
 • Aktivita: Kampaň „Nikdy nie je neskoro“ – Cieľom bude poukázať na benefity celoživotného vzdelávania a motivovať k neustálemu zdokonaľovaniu zručností prostredníctvom názorných videí. Ide o výpovede a inšpiratívne príbehy ľudí, pre ktorých je učenie sa samozrejmosťou aj záľubou.
 
3. EPALE
Veková kategória: žiaci, študenti, dospelí:
 • Aktivita: súťaže o vecné ceny EPALE (taška, kalendár, bambusová bezdrôtová nabíjačka a iné drobnosti) .
 • Aktivita: hra „VLAJKY“.
 • Aktivita: hra „Európa“.
 • Aktivita: Interaktívna hra – slepá mapa Európy.
Okrem vyššie uvedených hier a aktivít pre žiakov, cieľom je taktiež informovať o aktivitách EPALE na Slovensku aj v Európe.
 
Fakescape – Unikni fake news
Učíme hrami o mediálnej gramotnosti a kritickom myslení. 
 
1. Zachráňte prázdniny – workshop
Je rok 2029 a prezidentské voľby sa nezadržateľne blížia. Staňte sa na okamih novinármi, ktorí dostanú anonymný tip: jeden z prezidentských kandidátov chce zrušiť prázdniny! Zistite podľa indícií, úloh a overovania informácií o ktorého kandidáta ide, a zachráňte tak prázdniny. 
 
2. Témy prednášok (3x30min bloky):
 • Dezinformácie a my – V prednáške sa venujeme dezinformáciám, vysvetľujeme ako a prečo sa šíria. Tiež poukazujeme na ich šíriteľov, ktorí ich často šíria zámerne so snahou benefitovať z nich. Cieľom je uvedomiť si, že je vhodné vedieť dezinformácie rozoznať, adekvátne na nich zareagovať a nešíriť ich.
 • Kyberbezpečnosť – Prednáška pokrýva základy kyberbezpečnosti. Čo je to phishing? Ako sa bezpečne správať na internete a nepustiť si k sebe trójskeho koňa? A čo také heslo - mám ho bezpečné? To všetko sa dozviete v prednáške o základoch kyberbezpečnosti.
Ako sa vyznať v informáciách na internete? – V prednáške rozoberáme štyri najpraktickejšie zručnosti mediálnej gramotnosti – čítanie s porozumením, prácu so zmanipulovanou fotografiou, rozoznávanie clickbaitov a hoaxov. Prednáška je doplnená praktickými príkladmi zo Slovenska aj zo sveta.
 
 
Skočiť na hlavné menu