POZVÁNKA na webinár k výzve: OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“


Dátum: 10.06.2020

Sieť informačno-poradenských centier pre európske štrukturálne a investičné fondy v spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu si Vás dovoľuje pozvať na webinár k výzve:

OPII-2020/7/11-DOP „Moderné technológie“

Výzva je zameraná na zavedenie moderných technológií do procesu vykonávania činností verejnej správy, procesu rozhodovania ako aj služieb, informácií a kontaktu verejnej správy s verejnosťou. Aktivita K – Modernizácia fungovania VS pri výkone agendy prostredníctvom IKT (Podpora migrácie na Open Source, Implementácia chatbotu v portáloch verejnej správy) a Aktivita E – Podpora budovania inteligentných miest a regiónov (Implementácia informačných systémov inteligentného mesta a regiónu).

Termín a miesto konania:

  • 8. júna 2020 (pondelok) od 9:30 hod. – prioritne pre mestá
  • 10. júna 2020 (streda) od 9:30 hod. – prioritne pre VÚC

prostredníctvom aplikácie webex (Prihláseným záujemcom zašleme odkaz do mailu, ktorý zanechali v prihlasovacom formulári. Po kliknutí na tento odkaz budete presmerovaný na webinár)

Lektori:

  • Alena Vidová
  • Daniela Ďurdíková
  • Martin Bezek

(Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu – SO OP II)

Svoju účasť, prosím, potvrďte prostredníctvom prihlasovacieho formulára v termíne do 5.6.2020, 12:00 hod. V prípade väčšieho záujmu o školenie budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci a webinár budeme opakovať. Účasť je bezplatná.

Tešíme sa na Vašu účasť

Program:

  • 9:30 –  9:35

Úvod a organizačné informácie o webinári

  • 9:35 – 10:20           

Minimálne obsahové náležitosti štúdie uskutočniteľnosti (ŠU)

Harmonogram predkladania ŠU

získanie stanoviska k ŠU

  • 10:20 – 11:00        

Oprávnenosť výdavkov

  • 11:00 – 11:30        

Otázky a diskusia


Skočiť na hlavné menu