Pozvánka na informačný seminár Rozvoj zručností na podporu trhu práce


Dátum: 22.06.2022

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačný seminár Rozvoj zručností na podporu trhu práce
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR ako riadiaci orgán pre Operačný program  Ľudské zdroje Vás pozýva na on-line informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameranej na podporu nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 na základe rozvoja zručností osôb na obnovujúcom sa trhu práce, vrátane zručností prispievajúcich k prechodu na digitálnu ekonomiku a tiež zvýšenie odolnosti dotknutých zamestnancov a zamestnávateľov na zvládnutie podobných krízových
situácií v budúcnosti, kód výzvy OP ĽZ DOP 2022/8.1.1/RO-01 „Rozvoj zručností na podporu trhu práce“.

Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 sa Informačný seminár bude konať formou on-line prenosu prostredníctvom platformy Microsoft Teams. Na účasť na informačnom seminári nie je potrebná registrácia.

Termín konania: 22. júna 2022 o 09:30 hod.

PROGRAM

09.30 09.35 Otvorenie informačného seminára
09.35 11.00 Výzva
Horizontálne princípy
Od tvorby ŽoNFP po vydanie rozhodnutia
Riadiaca dokumentácia
11.00 Diskusia
Pripojenie sa k informačnému semináru: TU

Link na pripojenie sa k informačnému semináru bude zverejnený cca pol hodinu pred začiatkom semi-
nára na webovom sídle www.employment.gov.sk.


Informujeme Vás, že z realizácie informačného seminára bude vyhotovený záznam, ktorý bude
slúžiť len pre účely poskytovateľa, záznam nebude distribuovaný tretím osobám.

Informácie užitočné pre prípravu a predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy budú zverejnené TU
 
Skočiť na hlavné menu