Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu v Bratislave – OPKZP-PO4-SC411-2017-36


Dátum: 22.02.2018

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačný seminár k výzve zameranej na výstavbu zariadení využívajúcich biomasu v Bratislave – OPKZP-PO4-SC411-2017-36

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia Vás pozýva na INFORMAČNÝ SEMINÁR k 36. výzve s kódom OPKZP-PO4-SC411-2017-36 pre prioritnú os 4.1.1 Výstavba zariadení využívajúcich biomasu prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie existujúcich energetických zariadení na báze fosílnych palív.

Termín a miesto konania:

22.02.2018 o 10.00 Bratislava

Zasadacia miestnosť č.207, budova SIEA, Bajkalská 27, Bratislava

 

Program:

09:30 – 10:00 Registrácia účastníkov

10:00 – 11:30 Základné informácie o výzve

11:30 – 12:00 Diskusia a osobné konzultácie

Svoju účasť , prosíme potvrdiť zaslaním e-mailu na adresu: zuzana.murinova@siea.gov.sk v termíne do 19.02.2018 do 12.00 h. Všetci záujemcovia dostanú spätné potvrdenie účasti e-mailom.

Pozvánka na seminár v Bratislave


Skočiť na hlavné menu