Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23


Dátum: 11.03.2020

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačný seminár k výzve s kódom OPII-MH/DP/2020/11.3-23
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra v spolupráci s Informačno poradenským centrom pre územie Trenčianskeho samosprávneho kraja Vás pozývajú na informačný seminár pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranej na podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra (kód OPII-MH/DP/2020/11.3-23).

 

Termín a miesto konania

11. marec 2020/ Handlová

Prosíme záujemcov o účasť na seminári, aby sa z dôvodu obmedzenej kapacity miestnosti, prihlasovali čo najskôr.

Pozn. Pre otvorenie pozvánky kliknite na príslušný odkaz vyššie


Skočiť na hlavné menu