Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01


Dátum: 13.09.2018

Obrázok k aktualite Pozvánka na informačné semináre k výzve s kódom OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01
Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Výskum a inovácie v spolupráci s informačno-poradenskými centrami pre EŠIF Vás pozývajú na informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov k Výzve na predkladanie projektových zámerov zameranej na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva (kód OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01).

 

Termín a miesto konania:

13. septembra 2018 / Banská Bystrica

14. septembra 2018 / Košice


Skočiť na hlavné menu