Poznáte úrad OLAF a vedeli ste že spolupracuje s Úradom vlády SR?


Dátum: 03.12.2020

Obrázok k aktualite Poznáte úrad OLAF a vedeli ste že spolupracuje s Úradom vlády SR?
Úlohou Európskeho úradu pre boj proti podvodom OLAF-u je vyšetrovať podvody voči rozpočtu Európskej únie a závažné porušenia pravidiel v rámci európskych inštitúcií. Úrad vlády Slovenskej republiky spolupracuje s  OLAF-om už od roku 2002. V rámci Úradu vlády SR tieto úlohy vykonáva odbor Národný úrad pre OLAF na sekcii kontroly, ktorý je koordinačným útvarom pre boj proti podvodom v Slovenskej republike. Odbor okrem OLAF-u spolupracuje aj s národnými inštitúciami (sieťovými partnermi), ktoré poskytujú prostriedky Európskej únie, kontrolujú zaobchádzanie s týmito prostriedkami alebo inak plnia úlohy týkajúce sa ochrany finančných záujmov EÚ na Slovensku.Na emailovú adresu nezrovnalosti@vlada.gov.sk môžete nahlásiť podozrenie zo zneužitia finančných prostriedkov Európskej únie na Slovensku.  
Viac informácií nájdete na webovom sídle odboru: https://www.olaf.vlada.gov.sk/      
               
 
Skočiť na hlavné menu