Pôsobnosť Úradu vlády SR sa rozšíri o koordináciu realizácie inklúzie rómskych komunít


Dátum: 26.10.2022

Obrázok k aktualite Pôsobnosť Úradu vlády SR sa rozšíri o koordináciu realizácie inklúzie rómskych komunít
Pôsobnosť Úradu vlády (ÚV) SR sa od 1. novembra rozšíri o koordináciu uskutočňovania inklúzie marginalizovaných rómskych komunít a použitie finančných prostriedkov z fondov EÚ určených na túto inklúziu. Úrad bude novú pôsobnosť vykonávať prostredníctvom Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a zriadenej samostatnej organizačnej zložky. Zmenu štatútu vládneho splnomocnenca v tomto zmysle s účinnosťou od 1. novembra schválil kabinet na stredajšom rokovaní.

Podľa zmeny štatútu splnomocnenec riadi činnosť Rady vlády Slovenskej republiky pre inklúziu Rómov v súlade s jej štatútom. "Zmena vyplýva z dikcie ustanovení novelizovaného zákona o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ktoré nadobudnú platnosť 1. novembra, a je nutným postupom, ku ktorému sa SR zaviazala v Partnerskej dohode Slovenskej republiky na roky 2021 – 2027," vysvetlil Úrad vlády SR.

Splnomocnenec Ján Hero na sociálnej sieti upozornil, že v úlohe sprostredkovateľského orgánu v oblasti podpory inklúzie marginalizovaných rómskych komunít v programovom období 2021 – 2027 má kompetenciu štatutárneho orgánu vlády vrátane finančného riadenia a finančnej kontroly. "Takéto postavenie má splnomocnenec prvýkrát v histórii úradu. Podarila sa veľká vec. Súčasne je to pre vedenie nášho úradu a všetkých zamestnancov aj veľká zodpovednosť. Veríme, že aj touto zmenou dosiahneme pozitívne výsledky v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít," dodal Hero.


Zdreoj: TASR

Skočiť na hlavné menu