Poskytovanie eurofondov má upraviť nový zákon


Dátum: 23.09.2021

Obrázok k aktualite  Poskytovanie eurofondov má upraviť nový zákon

Rezort investícií pod vedením Veroniky Remišovej (Za ľudí) predložil do pripomienkového konania návrh zákona o príspevkoch z fondov Európskej únie. Dôvodom je podľa ministerstva to, že sa v novom programovacom období 2021 - 2027 zmenili viaceré pravidlá implementácie fondov Európskej únie, ktoré sú upravené v nových nariadeniach Európskej únie účinných od 1. júla 2021. Podľa rezortu investícií je preto potrebné na tieto zmeny reagovať a nastaviť nové mechanizmy.

Návrh zákona určuje postavenie a právomoci jednotlivých orgánov verejnej správy v procese využívania príspevkov z fondov Európskej únie. Zároveň ustanovuje úlohy vlády Slovenskej republiky ako vrcholného orgánu výkonnej moci v oblasti využívania finančných prostriedkov z eurofondov. Súčasne definuje orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov Európskej únie, centrálny koordinačný orgán, riadiaci orgán, platobný orgán, orgán auditu, sprostredkovateľský orgán, koordinačný orgán pre finančné nástroje a orgány v oblasti integrovanej územnej investície.

Predkladaný návrh zákona okrem určenia úloh jednotlivých subjektov zapojených do implementácie ustanovuje základné princípy a procesy riadenia a kontroly poskytovania príspevku, vrátane návratnej formy pomoci. Obsahuje tiež procesné ustanovenia pri rozhodovaní o žiadosti o poskytnutie príspevku. Návrh zákona upravuje aj proces vysporiadania finančných vzťahov v prípade, ak je prijímateľ povinný vrátiť príspevok alebo jeho časť. Návrh zákona taktiež upravuje konflikt záujmov v procese poskytovania príspevku z fondov Európskej únie.

Zákon by mal byť účinný od 1. marca 2022, okrem jedného článku, ktorého účinnosť sa navrhuje 1. júla 2022.

Zdroj: SITA


Skočiť na hlavné menu