Poprad plánuje revitalizáciu zelene vo vnútrobloku pri Svratke za 735-tisíc eur


Dátum: 25.09.2021

Obrázok k aktualite Poprad plánuje revitalizáciu zelene vo vnútrobloku pri Svratke za 735-tisíc eur
Mestoo Poprad by chcelo nechať zrevitalizovať zeleň vo vnútrobloku pri bytovom dome Svratka na sídlisku Juh VI. Predpokladaný rozpočet projektu je 735-tisíc eur. Samospráva by si pri jeho financovaní chcela pomôcť eurofondmi. Uchádzať sa bude o financie z Integrovaného regionálneho operačného programu Zlepšenie kvality života v regiónoch, s dôrazom na životné prostredie. Ak by uspela, jej spolufinancovanie by bolo vo výške minimálne päť percent z celkových oprávnených výdavkov, teda 36 750 eur. Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok už schválili mestskí poslanci počas svojho septembrového zasadnutia.

Ako sa uvádza v dôvodovej správe, projekt je zameraný na funkčnú a estetickú regeneráciu vnútrobloku sídliska, pričom sa počíta s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene. V rámci projektu zrekonštruujú chodníky, mobiliár a prvky drobnej architektúry. Obnovou prejdú aj detské ihriská, vytvoria tu nové hracie a cvičné prvky a vybudujú oplotenie zrekonštruovaného streetbalového ihriska. Mesto chce vybudovať aj nové chodníky a spevnené plochy a pribudnúť by mala zeleň. V zámere sa spomína vytvorenie novej výsadby stromovej a kríkovej vegetácie, ako aj výsadba záhonov a revitalizácia trávnikovej plochy. Súčasťou projektu je aj výmena a doplnenie nového verejného osvetlenia a zavedenie kamerového systému.

Výzvu na predkladanie žiadostí zverejnilo Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky v marci tohto roka. Cieľom je zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach. Stať sa tak má prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy, ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.

Zdroj: SITA
Rozšírené vyhľadávanie
VQL Operators:AND | OR | ACCRUE | NOT | NEAR | THESAURUS | TYPO | PARAGRAPH
 


Všetko
Vlastný
Dnes
-1 deň
-7 dní
-30 dní
 
Servis:
Všetky servisy
Domáci
Ekonomický
Zahraničný
English News
Športový
Regionálny


Skočiť na hlavné menu