Pomáhame rodičom aj samosprávam - po celom Slovensku sme podporili až 204 000 miest pre žiakov základných škôl


Dátum: 17.08.2022

Obrázok k aktualite Pomáhame rodičom aj samosprávam - po celom Slovensku sme podporili až 204 000 miest pre žiakov základných škôl
Pomáhame rodičom a samosprávam riešiť problém s nedostatkom miest pre deti v základných školách. Z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP) sme v dobiehajúcom programovom období podporili 204 000 miest pre žiakov po celom Slovensku. Na modernejšie, kvalitnejšie a dostupnejšie základné školy pre všetkých išlo spolu takmer 110 miliónov eur. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) navyše minulý rok vypísalo historicky prvú výzvu, špeciálne určenú pre ZŠ v Bratislavskom kraji, kde bol nedostatok miest pre deti najvypuklejší.
 
„S nedostatkom miest pre deti v základných školách majú problém najmä väčšie mestá. Rodičom, ktorí nenájdu miesto pre svoje deti v blízkosti bydliska, nezostáva nič iné, ako voziť deti aj desiatky kilometrov do školy inde. Stresuje a zaťažuje to deti, rodičov aj ich rodinné financie. Na mnohých školách, kde je nápor najvýraznejší, dokonca hrozila dvojzmenná prevádzka. Som rada, že teraz, pred začiatkom nového školského roka môžem konštatovať, že vďaka eurofondom sme po celom Slovensku podporili desiatky tisíc nových miest pre školákov a pomohli im vytvoriť kvalitné a moderné zázemie pre vzdelávanie,“ vyhlásila vicepremiérka a ministerka investícií Veronika Remišová.
 
V programovom období 2014 – 2020 išlo z programu IROP na podporu základných škôl v regiónoch takmer 110 miliónov eur. Eurofondy pomohli pri rozširovaní kapacít ZŠ, ale investície tiež smerovali do stavebných úprav budov, zatepľovania, vybavenia odborných a jazykových učební či knižníc. Doteraz sa takto podarilo zlepšiť študijné podmienky v 589 základných školách po celom Slovensku, pričom bolo podporených až 204 000 miest pre žiakov.
 
„Pre Bratislavský kraj, kde je problém s nedostatkom miest pre žiakov na základných školách dlhodobo najvypuklejší, sme dokonca vypísali špeciálnu výzvu. Záujem bol obrovský, a preto sme pôvodný balík podpory zdvojnásobili až na takmer 63 miliónov eur. Výsledkom je, že spolu 11 škôl v mestských častiach Bratislavy a 15 škôl v obciach a mestách kraja rozšíri svoje kapacity, vybuduje nové triedy, zmodernizuje svoje budovy a zlepší podmienky pre žiakov. Spolu vznikne až 4 265 nových miest pre školákov, zrenovujeme 23 škôl a postavíme 5 nových školských budov,“ uviedol štátny tajomník MIRRI SR Dušan Velič.
 
Okrem rozširovania kapacít škôl sú dôležitou súčasťou podporených projektov v Bratislavskom kraji investície do vybudovania odborných učební a školskej infraštruktúry. Vznikajú nové kuchyne, jedálne, telocvične aj vonkajšie športoviská.
„Zaviedli sme aj nový koncept SMART škôl, teda takých škôl, ktoré sú nielen miestom vzdelávania žiakov, ale aj kultúry, športu a voľnočasových aktivít pre všetkých obyvateľov zo širokého okolia. Takáto škola slúži nielen žiakom, ale celej komunite. SMART škola obyvateľom po skončení vyučovania umožní napríklad využívať športoviská, telocvične či učebne, ktoré poskytuje na rôzne kultúrne alebo vzdelávacie akcie, kuchyňa spolupracuje s inými verejnými zariadeniami v obci, prípadne ponúka možnosť stravovania miestnym seniorom,“ upozornil Velič.
 
„Našou prioritou je zvyšovanie kvality školstva a tiež chceme pomôcť rodičom lepšie skĺbiť ich rodinný a pracovný život. Dostupnosť a kvalita základných škôl sú z tohto pohľadu jedným z kľúčových faktorov. Do kvalitného vzdelávania vo všetkých regiónoch Slovenska budeme investovať aj z nových eurofondov, kde je na to prierezovo vyčlenených 609 miliónov eur,“ dodala vicepremiérka Remišová.
 
 
Počet podporených projektov ZŠ podľa krajov:
 
103 projektov – Prešovský kraj
97 projektov – Žilinský kraj
83 projektov –  Bratislavský kraj
74 projektov – Trenčiansky kraj
66 projektov – Nitriansky kraj
58 projektov – Košický kraj
58 projektov – Banskobystrický kraj
50 projektov – Trnavský kraj
 

Skočiť na hlavné menu